Forensische Zorg

Algemeen

Kwintes begeleidt jongeren en volwassenen met een justitiële titel. Begeleiding vindt plaats in de thuissituatie, of in een beschermde woonvorm met 24-uurs begeleiding. Dit kan in Almere, Gouda, Amersfoort, Huizen en Veenendaal. Daarnaast kan je als je een justitiële maatregel hebt in sommige gevallen ook begeleiding krijgen vanuit een reguliere setting.

Voor wie is forensische zorg binnen Kwintes?
De cliënten die wij begeleiden hebben te maken met zowel forensische als psychiatrische problematiek. Zij hebben moeilijkheden om hun leven in de maatschappij (weer) op te pakken. Zij hebben begeleiding nodig op verschillende levensgebieden om de kans op recidive te verminderen.

Almere

In Almere heeft Kwintes een forensische beschermde woonvorm. Het team biedt cliënten binnen deze 24-uurs setting een veilige woonomgeving met intensieve begeleiding. In de nacht is er een wakende wacht aanwezig. Het gebruik van alcohol en drugs is niet toegestaan.

Het verblijf bij de forensische tussenvoorziening is gericht op het verbeteren van de zelfredzaamheid van de cliënten. We begeleiden en trainen de cliënten in het ontwikkelen van dagelijkse vaardighedenzoals het organiseren en doen van huishoudelijke taken, boodschappen doen en koken, de financiën organiseren en de persoonlijke verzorging. Deze zijn gericht op resocialisatie. Daarnaast is er aandacht voor risicogedrag en veiligheid.

Het is mogelijk dat we controles uitvoeren (bijvoorbeeld op gebruik van drugs, alcohol en verblijfplaats). We werken samen met verschillende forensische behandelcentra in Almere.

Plaatsing vindt plaats vanuit detentie, een (forensische) ggz-instelling of thuissituatie. Hier wonen cliënten die passen binnen een open setting met een laag beveiligingsniveau. Ambulante begeleiding behoort ook tot de mogelijkheden.

Veenendaal

In Veenendaal bieden we ambulante begeleiding aan cliënten met een justitiële titel. Dit wordt geboden op basis van een IFZO (Informatiesysteem Forensische Zorg) indicatie. Tevens wordt er ook begeleiding geboden aan cliënten van wie het reclasseringstoezicht is geëindigd of aan cliënten die in aanraking dreigen te komen met het strafrecht. Dit gebeurt op basis van een Wmo indicatie. Kwintes werkt met de herstelgerichte methodiek en risicotaxatie. Zo verminderen we de kans op recidive en vergroten we de zelfredzaamheid van cliënten. We leveren maatwerk per individu. Hierbij werken we nauw samen met verschillende ketenpartners. Wij begeleiden cliënten onder andere bij financiële problematiek, leiden hen naar (verslavings-)behandeling, het onderhouden van contacten en problemen op het gebied van wonen.

Gouda

In Gouda biedt Kwintes begeleiding aan (jong)volwassenen met forensische problematiek. We bieden begeleiding op maat en ondersteunen bij wonen, dagbesteding en/of werk, sociale contacten, etc. De focus van de begeleiding richt zich op beschermende factoren en het herstel van de cliënt.
Naast ambulante begeleiding zijn er mogelijkheden tot opvangplekken/logeren.

Tevens wordt er ook begeleiding geboden op basis van een Wmo-indicatie aan cliënten van wie het reclasseringstoezicht is geëindigd of aan cliënten die in aanraking dreigen te komen met het strafrecht.

Amersfoort

In Amersfoort biedt het team Maatschappelijke opvang Wonen begeleiding aan cliënten met een forensische achtergrond. Cliënten komen bij ons via de gemeente, reclassering of vanuit detentie.

We bieden begeleiding vanuit een beschermde woonvorm met 24 uurs aanwezigheid. In de nacht is er beveiliging aanwezig. Daarnaast is er een beschermde woonvorm met meer zelfstandigheid en minder aanwezigheid van de begeleiding. In beide woonvormen is er een mix van bewoners met een Wmo-beschikking en forensische beschikking. Hiernaast bieden we begeleid wonen en ambulante begeleiding.

De begeleiding is gericht op het verbeteren van de zelfredzaamheid van de cliënten en het deelnemen aan de maatschappij. Het leren van vaardigheden op het gebied van financiën, zelfzorg en huishoudelijke taken zoals schoonmaken, boodschappen doen en koken is onderdeel van het begeleidingsplan. Ook is er aandacht voor verslavingsproblematiek en het toeleiden naar de juiste begeleidingsinstantie.

Huizen

In Huizen zijn er naast de beschermd wonen plekken, ook acht beschermd wonen plekken die ingezet kunnen worden voor cliënten met een justitiële titel. Daarnaast bieden we ambulante begeleiding. Een specialistisch team richt zich in de begeleiding op de verschillende levensgebieden waar voor de cliënt een hulpvraag ligt en waarbij het herstel van de cliënt het uitgangspunt is. Wanneer het justitieel kader verloopt, wordt deze in sommige gevallen omgezet naar een Wmo beschikking of stroomt de cliënt door naar een meer zelfstandige plek.

Aanmelden

Cliënten met een geldige Wmo- of justitiële indicatie kunnen worden aangemeld. Voor meer informatie over aanmelden kunt u contact opnemen met 0800 594 68 37.