Gezinscoaching

Wanneer een gezin problemen heeft op meerdere gebieden, kan dat veel stress opleveren. Hierdoor is het soms moeilijk om zelf weer de controle te krijgen en een prettige sfeer in huis te hebben en te houden. Bijvoorbeeld wanneer een familielid kampt met psychische problemen, bij moeilijkheden met financiën en/of bij de opvoeding van (een) kind(eren). Een gezinscoach kan dan helpen!

Eén gezin, één plan

Heb je behoefte aan hulp bij het draaiende houden van jouw gezin? We ondersteunen je gezin bij alles wat er op je pad komt en waarbij onze hulp gewenst is. Zodra een gezinscoach betrokken is bij je gezin, maken we samen een plan. Dit plan draait om het hele gezin. Er staan heldere en haalbare doelen in en hoe wij daarbij kunnen ondersteunen. We blijven minimaal een jaar als coach betrokken. Zo kunnen we veel doen en flink wat bereiken.

De gezinnen worden begeleid door een begeleider via de methodiek Wrap around Care. Het gezin krijgt intensieve ondersteuning in alle facetten van het dagelijks leven, zoals huisvesting, financiën, sociaal functioneren, psychisch functioneren, lichamelijk functioneren, praktisch functioneren, zingeving en participatie.

Samen met anderen

Wanneer het nodig is, betrekken wij ook anderen om de doelen te bereiken. We kunnen bijvoorbeeld een jobcoach, budgetconsulent of huishoudelijke hulp inzetten. Wanneer de behoefte er is, zoeken we samen met mensen uit je sociale netwerk of vrijwilligers, die kunnen helpen waar nodig of een luisterend oor bieden. Uiteraard gaat alles in overleg met het gezin.

Resultaat

We helpen om overzicht te krijgen in problemen, maar kijken vooral naar mogelijkheden. Omdat we minimaal een jaar intensief begeleiden, is er tijd om te werken aan gezinsdoelen, maar is er ook ruimte voor hulp bij acute problemen en regelzaken. Stap voor stap werken we naar een stabielere thuissituatie. Zodat jouw gezin weer zelf de touwtjes in handen heeft.

Ervaringsverhaal

Barbera: ‘In pyjama met de nachttrein.’

Midden in de nacht wakker worden met een mes op je keel. Er wordt naar je geschreeuwd: ‘Waar is je bankpasje? Geef nu!’. Dit vreselijke beeld overkwam Barbera. Zij en haar drie jonge kinderen leven jarenlang in een levensgevaarlijke situatie…