Bemoeizorg

De kans bestaat dat je iemand in je omgeving kent die zelf niet om hulp vraagt of hulp niet wil of kan accepteren. Deze mensen worden ook wel zorgmijders genoemd. Zij hebben meervoudige problemen die elkaar versterken en die ze zelf moeilijk kunnen oplossen. Bemoeizorg biedt in deze situaties ongevraagd hulp.

Het team van specialisten gaat op zoek naar een passende oplossing voor de meervoudige problemen waardoor mensen steeds meer in moeilijkheden raken. Vaak is dat een combinatie van:

Voor wie?

Bemoeizorg is voor mensen vanaf 16 jaar met langdurige, meervoudige problemen die elkaar versterken. De mensen zijn de grip over hun gedrag en/of leven kwijtgeraakt. Ze vragen zelf niet om hulp, het zijn vaak anderen uit de omgeving die zich ernstig zorgen maken.

Hoe werkt bemoeizorg?

Het team gaat naar een adres toe en in een aantal gesprekken proberen ze de behoefte in kaart te brengen en wordt er gezocht naar passende hulpverlening. Begeleiding wordt zo lang als nodig en kort als mogelijk geboden.

Welke resultaten?

Het terugleiden naar de reguliere hulpverlening of het eigen netwerk staat voortdurend centraal. Het aanvaarden van hulp en vertrouwen in anderen is hierin crucial. Er wordt een plan van aanpak opgesteld met als doel een leefsituatie te creëren die voor zowel de persoon als voor de omgeving aanvaardbaar is.

Ervaringsverhalen

Jeffrey: ‘Leer van mijn fouten!’

Wat was jij aan het doen toen je 13 jaar oud was? De studieboeken kaften voor het nieuwe schooljaar? Voor…

Hakim: ‘Eindelijk rust in mijn hoofd.’

De eerste keer dat Hakim met bemoeizorg in aanraking kwam, lag hij laveloos op de bank, terwijl z’n ex gillend…