Op-eigen-kracht

Herstel & ervaringsdeskundigheid

Kwintes ondersteunt cliënten in hun herstelproces. Herstel betekent (opnieuw) je weg vinden in het leven met een psychische kwetsbaarheid of met een verslavingsachtergrond. Zoeken naar grip en ontdekken wat jou goed doet. 

De ervaringsdeskundigen van Vakgroep DOE ( Deskundige Ondersteuning vanuit Ervaring) bieden de mogelijkheid dat jij samen met anderen gericht bezig kan zijn met jouw herstelproces. Daarvoor organiseren zij zelfhulpactiviteiten en ontmoeting. 

Het team

De ervaringsdeskundigen van Vakgroep DOE
bieden de mogelijkheid om samen met anderen gericht bezig te zijn met jouw herstelproces. Daarvoor organiseren zij zelfhulpactiviteiten en ontmoeting. 

Zelfhulpactiviteiten

Herstellen doe je zelf maar niet alleen. Samen met gelijkgestemden leren van de eigen ervaringen met ontwrichting én herstel!