Mijn Kwintes

Als je door Kwintes wordt begeleid, kan je toegang krijgen tot je dossier via het digitale cliëntportaal Mijn Kwintes. Hierdoor kan je bijvoorbeeld je begeleidingsplannen en rapportages bekijken op het moment dat jij dat wilt.

Wat zijn de voordelen van Mijn Kwintes?

Met het cliëntportaal ben je meer betrokken bij je begeleidingsproces. Het draagt bij aan het samen opstellen van plannen en helpt om het gesprek aan te gaan.

Via een beveiligde website log je in op je bestaande zorgdossier. Zo kunnen alleen jij, je begeleider en mogelijk een wettelijk vertegenwoordiger de gegevens zien. Soms is een deel van een dossier niet in te zien, bijvoorbeeld vanwege bescherming van persoonsgegevens van anderen.

Het is je eigen keuze of je wel of niet gebruik wilt maken van het cliëntportaal Mijn Kwintes. Je begeleider kan je hierin ondersteunen.

Wat heb je nodig?

Om gebruik te kunnen maken van het cliëntportaal Mijn Kwintes heb je het volgende nodig:

  1. toegang tot internet (via computer, laptop, tablet of smartphone)
  2. een persoonlijk e-mailadres
  3. een persoonlijk mobiel telefoonnummer.

Hoe kan je je aanmelden?

Om je toegang wilt tot het cliëntportaal Mijn Kwintes, kan je je aanmelden bij je begeleider. Hij of zij vraagt een account voor je aan.
Daarna ontvang je een activatiemail en doorloop je de stappen uit de handleiding om in te loggen.

Bij de eerste keer inloggen wordt er gevraagd of je akkoord gaat met de Algemene voorwaarden cliëntportaal Kwintes. Deze voorwaarden kan je hier lezen.
Als je akkoord geeft, ben je klaar om het cliëntportaal Mijn Kwintes te gebruiken. Als je een wettelijke vertegenwoordiger hebt, zoals een mentor of curator, dan kan het zijn dat je zijn of haar toestemming nodig hebt om gebruik te maken van het cliëntportaal.

Deze stappen doorloop je één keer. Daarna kan je direct inloggen via de button ‘Inloggen Mijn Kwintes’ onderaan deze pagina.

Vragen?

Als je vragen hebt over het cliëntportaal of wilt overleggen, dan kan je terecht bij je (persoonlijk) begeleider.

Cliëntenmedezeggenschap

De mening van mensen die wij begeleiden speelt een belangrijke rol bij het leveren van goede zorg.

Meldcode huiselijk geweld

Deze meldcode vertelt stap voor stap wat een begeleider kan doen bij een vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling.

Vertrouwenspersoon

Een vertrouwenspersoon geeft advies en bijstand bij vragen of klachten over de manier waarop iemand wordt begeleid.

Verwijsindex

De Verwijsindex is een digitaal systeem waarin professionals uit bijvoorbeeld de jeugdzorg of het onderwijs kunnen aangeven dat zij betrokken zijn bij jongeren tot 23 jaar.

Zorginformatie

Hier lees je met welke wetten je te maken krijgt in de zorg en algemene tips.

Klachten en incidenten

De medewerkers van Kwintes werken met veel plezier aan het leveren van goede zorg en doen dit zo zorgvuldig mogelijk. Toch kan er altijd iets zijn waarover je ontevreden bent.