Vrouwenopvang

Hulp nodig?

Bel 06 159 420 83 voor de vrouwenopvang in Gouda.
Bel 033 46 721 54 voor de vrouwenopvang in Amersfoort

Voor wie is de vrouwenopvang?

Voor sommige vrouwen is de thuissituatie zo onveilig dat zij in een crisissituatie terecht komen. Soms is er direct behoefte aan een schuiladres. Kwintes biedt deze opvang in Gouda en Amersfoort. De begeleiders helpen het slachtoffer, de partner of het gezin per direct het geweld te stoppen.

Begeleiding bij huiselijk geweld

Het liefst voorkomen we dat opvang nodig is. Daarom begeleidt Kwintes gezinnen om  geweld duurzaam te stoppen en hulp te bieden bij de gevolgen van het geweld. Kwintes beschikt over verschillende interventies die op maat ingezet worden door gespecialiseerde medewerkers.

We begeleiden partners en gezinnen die te maken hebben met huiselijk geweld in het vergroten van de veiligheid, het duurzaam stoppen van geweld en het werken aan herstel. In gezinnen met kinderen we bevorderen we dat beide ouders actief zijn in de opvoeding en zorg voor de kinderen.

We starten met het in kaart brengen van de situatie en met het stapsgewijs vergroten van de veiligheid. We werken systeemgericht; we bespreken welke veranderingen de gezinsleden individueel en gezamenlijk wensen en welke acties er nodig zijn om voor iedereen veiligheid te creëren. We werken nauw samen met Veilig Thuis en de lokale hulpverlening.

Ervaringsverhalen

Hannah: ‘Ga het gesprek aan!’

November staat jaarlijks in het teken van aanpak kindermishandeling en aanpak geweld tegen vrouwen en meisjes. De cijfers liegen er…

Barbera: ‘In pyjama met de nachttrein.’

Midden in de nacht wakker worden met een mes op je keel. Er wordt naar je geschreeuwd: ‘Waar is je…

Mariska: ‘Open en eerlijk.’

Hij richt de loop van zijn pistool op haar voorhoofd. Haar adem stokt, haar lichaam verstijft. ‘Het is nu echt…