NEN 7510

De norm NEN 7510 is een door het Nederlands Normalisatie-instituut ontwikkelde norm voor Informatiebeveiliging voor de zorgsector in Nederland. De norm is gebaseerd op de Code voor Informatiebeveiliging.

Kwintes heeft een gecertificeerde informatiebeveiliging in de zorg volgens NEN 7510. Dit betekent dat we hoge eisen stellen aan de beschikbaarheid, exclusiviteit en integriteit van onze informatie. Sinds september 2019 is Kwintes gecertificeerd. Onze certificering wordt jaarlijks gecontroleerd door een onafhankelijke auditor en we blijven ons sterk richten op het waarborgen van de continuïteit van onze informatievoorziening en het beperken van eventuele gevolgen van beveiligingsincidenten. Hieruit blijkt dat NEN 7510 een standaard is in onze dienstverlening.