Activering

In onze activeringscentra kan je terecht voor creatieve, sociale, sportieve en educatieve activiteiten (ook wel dagbesteding genoemd). Denk hierbij aan vaardigheidstrainingen, computercursussen, houtbewerken, sport en beweging, muziek en beeldende kunst.

De begeleiding wordt geboden door activiteitenbegeleiders, veelal samen met vrijwilligers en/of mede-cliënten. Ontmoeting, inspiratie en ontwikkeling staan centraal. Deelname is niet vrijblijvend, samen met de cliënt worden begeleidingsdoelen opgesteld op het gebied van dagritme, participatie en sociaal contact. Op veel locaties worden voor een lage prijs maaltijden aangeboden voor deelnemers en omwonenden. In onze activeringscentra is altijd informatie en advies in te winnen wanneer mensen op zoek zijn naar een structurele dagbesteding of hulp naar (vrijwilligers)werk.

Kwintes biedt activering aan iedereen vanaf 18 jaar die behoefte heeft aan een zinvolle daginvulling en voor wie werken (tijdelijk) niet mogelijk is. Voor deelname is vaak een indicatie nodig of wordt een eigen bijdrage gevraagd. 

Onze activeringscentra