Opvang

Ben jij dak- of thuisloos of heb je een veilig adres nodig in de nacht of overdag? De maatschappelijke opvang van Kwintes is een veilige omgeving waar praktische hulp voor je is. De maatschappelijke opvang van Kwintes is een beschermde omgeving met praktische hulp voor jou. Je krijgt een warme maaltijd en kunt er douchen, je kleding wassen en bezittingen veilig bewaren. Daarnaast kun je via de opvang een postadres aanvragen. 

Waarom maatschappelijke opvang van Kwintes?

Misschien ben jij slachtoffer van huiselijk geweld, heb je geen vaste woon- of verblijfplaats, heb je financiële problemen of hulp nodig om te voorkomen dat je (opnieuw) dakloos wordt. Onze opvang is voor mensen die meerdere problemen hebben; met huisvesting, financiën en contacten. 

Voor wie en waar bieden wij opvang?

Wij bieden op verschillende locaties maatschappelijke daklozen- en crisisopvang voor mensen die zich tijdelijk in een kwetsbare positie bevinden. Voor volwassenen, vrouwen (met kinderen) en gezinnen hebben wij opvanglocaties in Amersfoort, Gouda, Hilversum en Noordoostpolder. Voor jongeren bieden we opvang in Amersfoort, Gouda, Lelystad, Almere en Hilversum. Wanneer je opvang nodig hebt in een andere gemeente, kijken wij samen met jou wat we voor je kunnen doen. 

Daklozenopvang of crisisopvang 

Als het gaat om maatschappelijke opvang, dan maken we onderscheid tussen de daklozenopvang en de crisisopvang. Bij de daklozenopvang draait het vooral om onderdak. Je hebt een slaapplaats, je kunt douchen en je krijgt een warme maaltijd en ontbijt. Ook kun je hier je kleding wassen. Bij de crisisopvang werk je aan herstel. Met een planmatige, individuele aanpak zorgen we ervoor dat de opvang zo kort mogelijk duurt. Bij de crisisopvang bieden we maatwerk. Persoonlijk begeleiders bekijken samen met de cliënt wat nodig is ende doelen worden vastgelegd in een begeleidingsplan. Kwintes werkt hierbij intensief samen met ketenpartners. Je persoonlijk begeleider houdt rekening met jouw situatie en energieniveau, en samen werk je toe naar een passende vervolgplek en begeleiding.

Telefoonnummers

Meer over

Dag- en nachtopvang

De dag- en nachtopvang is er voor dak- en thuislozen van 18 jaar of ouder. Onze dagopvang locaties zijn 365 dagen per jaar open. 

Jongerenopvang

Kwintes begeleidt jongeren zonder vaste woon- of verblijfplaats. Ze wonen in een groep en worden voorbereid op zelfstandig wonen of terugkeer naar huis. 

Vrouwenopvang

Voor sommige vrouwen is de thuissituatie zo onveilig dat zij in een crisissituatie terecht komen. Soms is er direct behoefte aan een schuiladres. Kwintes biedt deze opvang.