Over ons

Kwintes ondersteunt mensen met psychosociale problemen en/of psychiatrische kwetsbaarheid. Mensen die zonder begeleiding niet zelfstandig kunnen leven en wonen. Vaak gaat dit gepaard met een acute, tijdelijke of blijvende vraag naar woonruimte. Ben jij de grip op je leven (even) kwijt? Dan kun je bij ons terecht voor opvang en/of begeleiding. We vangen mensen op, begeleiden ze thuis of in een beschermde woonvorm. 

GGZ-hulp op maat 

Wij bieden hulp bij wonen, werken en leren om een zo zelfstandig mogelijk leven te ontwikkelen en herstel te bevorderen. Omdat niemand hetzelfde is, bieden we hulp op maat. Wij kijken goed naar wat je zelf kunt en wilt. Ook bij de keuze voor begeleid of beschermd wonen. Onze hulp duurt zo kort als mogelijk is en zo lang als nodig is. Kwintes werkt in meer dan 50 gemeenten.

Voor wie is Kwintes? 

Wij bieden zorg op maat aan een brede doelgroep. Het gaat om mensen met een psychiatrische kwetsbaarheid, (tijdelijke) psychosociale problemen, een forensische maatregel, een dubbele diagnose (combinatie van verslaving én een psychiatrische diagnose), slachtoffers van huiselijk geweld, tienermoeders, jong en oud met autisme, zwerfjongeren en dak- of thuislozen. Kwintes ondersteunt (jong)volwassenen met meervoudige en complexe problemen op hun weg naar herstel.

Herstelgerichte ondersteuning van Kwintes  

Kwintes biedt herstelgerichte ondersteuning, het liefst in de vertrouwde thuissituatie. Goede woon- en verblijfsruimte zien wij als startpunt van herstelprocessen. Als begeleiding aan huis niet voldoende is, bieden wij een veilige omgeving. We vangen mensen op, begeleiden ze thuis of in een beschermde woonvorm. Hierbij werken we samen met andere organisaties, zoals woningcorporaties. 

Begeleiding bij jouw herstel

Het begrip herstel is een betekenisvol begrip in de ondersteuning die Kwintes biedt. Herstellen is een persoonlijk proces dat er voor ieder mens anders uitziet. Herstel gaat over het hervinden van: 

Bij Kwintes ben jij de eigenaar van jouw herstelproces.   

Sinds 2022 ondersteunt Kwintes herstelprocessen vanuit één basismethodiek: SRH (Steunend Relationeel Handelen). Met deze basismethodiek boor je krachten aan voor herstel van eigen regie en groei, met oog voor kwetsbaarheden en beperkingen. Wij geloven dat jij vanuit zelfmanagement jouw eigen herstelondersteuner bent. Daarbij kun je denken aan het benutten van eerdere ervaringen en eigen mogelijkheden. Anderen kunnen je hierbij ondersteunen. Denk daarbij aan professionals (begeleiders/behandelaren), naasten en ervaringsdeskundigen.  

Alle zorgmedewerkers van Kwintes worden getraind in de SRH-methodiek. Als het bijdraagt aan goede ondersteuning, kunnen we voor jou ook andere methoden en interventies inzetten.

Ontstaan van Kwintes

1951: Opening eerste locatie Tamarinde in Leersum

1967: Ontstaan van Stichting Christelijke Gezinsvervangende Huizen

1973: Naamswijziging in Christelijke Pensiontehuizen Vindicta

2006: Ontstaan van Kwintes en fusie met RIBW Flevoland. Kwintes werkt in Utrecht, Flevoland en Zuid-Holland. Met 530 medewerkers en 2079 cliënten.

2015: Invoering Wmo, Kwintes past haar organisatiestructuur aan en werkt vanuit de Wmo-gebieden.

2016: 10 jaar Kwintes. Aantreden tweede bestuurder Ineke van Hooff.

2018: Fusie met RIBW Gooi & Vechtstreek. In totaal heeft Kwintes 1994 medewerkers en 7997 cliënten.

Lees meer over ons

Missie & visie

De medewerkers van Kwintes zetten zich volledig in voor mensen met een psychiatrische kwetsbaarheid. Wij geloven dat iedere stap telt, ook als die stap in ogen van anderen klein lijkt.

Toezicht & bestuur

Kwintes heeft een eenhoofdige raad van bestuur, gevormd door Ineke van Hooff. Extern vertegenwoordigt het bestuur de organisatie bij de branchevereniging Valente. 

Onderzoek & Innovatie

Onderzoek & innovatie draagt bij aan de kwaliteit van de zorg. Om dit zo goed mogelijk te waarborgen, zoeken we continu naar verdere vernieuwing en ontwikkeling.

Publicaties

Lees onder andere het jaarverslag, de strategie 2021-2024 en cijfers uit het cliënttevredenheidsonderzoek.

Ervaringsdeskundigheid

Een aantal medewerkers werken vanuit ervaringsdeskundigheid. Zij maken vanuit hun eigen ervaringen ruimte voor herstelproscessen van anderen.

Privacy

Kwintes respecteert jouw privacy en gaat zorgvuldig om met persoonlijke gegevens. Ook hebben wij een functionaris gegevensbescherming.