Over ons

Kwintes ondersteunt mensen met psychiatrische of psychosociale problemen. Mensen die  zonder begeleiding niet zelfstandig kunnen leven en wonen. Vaak gaat dit gepaard met een acute, tijdelijke of blijvende vraag naar woonruimte. Ben jij de grip op je leven (even) kwijt? Dan kun je bij ons terecht.

Hulp op maat

Wij bieden hulp bij wonen, werken en leren om een zo zelfstandig mogelijk leven te ontwikkelen. Omdat niemand hetzelfde is, bieden we altijd hulp op maat. Wij kijken goed naar wat je zelf kunt en wilt. Onze hulp duurt zo kort als het kan en zo lang als mogelijk.

Kwintes werkt in meer dan 50 gemeenten in de provincies Flevoland, Utrecht, Noord-Holland, Zuid-Holland, Friesland en Gelderland.

0
1957

Aantal medewerkers

0
8577

Aantal cliënten

1
78

Cliënttevredenheidscijfer

Doelgroep

Wij bieden zorg op maat aan een brede doelgroep. Het gaat om mensen met een psychiatrische diagnose, (tijdelijke) psychosociale problemen, een forensische maatregel, een dubbele diagnose (combinatie van verslaving én een psychiatrische diagnose), slachtoffers van huiselijk geweld, tienermoeders, jong en oud met autisme, zwerfjongeren en dak- of thuislozen. We ondersteunen (jong)volwassenen met meervoudige en complexe problemen. Vaak in combinatie met een acute, tijdelijke of langdurige huisvestingsvraag.

Samen met…

elkaar. Dat is het uitgangspunt van hoe we de zorg in Nederland willen regelen. Kwintes denkt en doet proactief mee met het vormgeven van zorg en ondersteuning. Wij zien kansen om samen met partners uit het sociaal domein betere zorg en begeleiding te bieden en nemen hierin het voortouw als het moet. Burgers, welzijns- en zorgaanbieders, zorgverzekeraars en gemeenten werken nauw samen om dit mogelijk te maken. In de gemeenten waar wij actief zijn, hebben wij een open en innovatieve houding naar onze partners.

Hulp nodig? Bel of kom langs.

Heb jij hulp nodig? Bel ons gerust. Dan luisteren wij naar je verhaal en kijken we met jou wat wij voor je kunnen betekenen. Je kunt ons bellen op telefoonnummer 0800 594 68 37. Liever niet telefonisch? Wij ontvangen je ook graag in een van onze inloop- en servicepunten in één van de volgende gemeenten: Almere, Noordoostpolder, Dronten, Lelystad, de Bilt, Gouda, Zeist, Doorn, Driebergen, Amersfoort en Veenendaal.

We begrijpen dat grip op je leven krijgen en houden niet altijd eenvoudig is. Zeker wanneer je in het dagelijks leven, bij alles wat je doet, hinder ondervindt van je psychiatrische of psychosociale problemen.

Wij ondersteunen jou

Jouw problemen pakken we aan door te kijken naar wat jij kunt en wilt. Dit doen we zo kort mogelijk en zo lang als dit nodig is. Begeleiding vindt thuis plaats of op locatie van Kwintes.

Goede zorg steeds beter

‘Goede zorg steeds beter’ daar staan we voor. Dat lukt ons alleen samen met jou. Bij Kwintes doen we dat bijvoorbeeld door de medezeggenschap goed te regelen, je initiatieven te ondersteunen en mensen wegwijs te maken als zij ergens tegenaan lopen in de begeleiding.

Zoek jij hulp voor een ander?

Hoe waardevol de steun van onze professionele begeleiders ook is, zij vervangen nooit het eigen sociale netwerk. Vaak kan de omgeving een eerste stap zetten naar het vinden van professionele ondersteuning. Mensen kunnen geholpen zijn bij ondersteuning op het gebied van onder andere wonen, werk, sociale contacten en financiën.

Het betrekken van familie en naasten

Partners, ouders, broers en/of zussen, kinderen, andere familieleden, vrienden, buren, mantelzorgers, buurtvoorzieningen en ander direct betrokkenen zijn belangrijke personen in iemands leven. Hulp en steun van familie en naasten is een belangrijk onderdeel van onze visie op zorg. Wij informeren de directe omgeving van mensen die wij begeleiden zorgvuldig en betrekken ze graag bij de begeleiding.