Begeleid wonen

Heb jij behoefte aan hulp naar zelfstandigheid? Wil je hulp bij wonen, maar is beschermd wonen voor jou niet nodig? Dan is begeleid wonen een optie. Begeleid wonen kan in de vorm van tijdelijk verblijf of bijvoorbeeld woontraining. Je krijgt dan begeleiding op afspraak. Het wonen en de begeleiding zijn van elkaar gescheiden. Je woont bijvoorbeeld in een eigen kamer in een eengezinswoning gewoon in de wijk. De huur deze kamer betaal je zelf aan Kwintes.

Voor wie is begeleid wonen?

Kwintes biedt begeleid wonen aan vanaf 16 jaar en soms vanaf 18 jaar. Dit is afhankelijk van de gemeente waar je woont. Het is voor mensen die hulp kunnen gebruiken bij zelfstandig wonen.

Kwintes biedt speciaal begeleid wonen voor:

Wat is de begeleiding?

Tijdens het begeleid wonen krijg je ongeveer 3 uur per week persoonlijke begeleiding of coaching. Er wordt samen gewerkt volgens een begeleidingsplan. Hierin staan doelen en acties die jij wilt bereiken. Ook heb je wekelijkse voortgangsgesprekken met je begeleider. In de begeleiding wordt samengewerkt met jouw eigen netwerk; bijvoorbeeld familie of vrienden. Verder zorgen we ervoor dat jij een sterker sociaal netwerk krijgt.

Wanneer je een woonruimte van Kwintes huurt, dan krijg je altijd budgetbeheer en budgetcoaching als onderdeel van je begeleiding. Voor jongeren die begeleid wonen is een het hebben van werk, een dagbesteding of een studie verplicht. Dit is altijd onderdeel van de begeleiding.

Hoe lang kan je begeleid wonen?

Gemiddeld wonen mensen maximaal 2 jaar in een begeleide woonvorm van Kwintes.

Wat wil jij bereiken?

Met begeleid wonen bereik jij meer stabiliteit op het gebied van wonen, werken en leren. Je kunt makkelijker zelf problemen oplossen. Ook krijg je meer te zeggen over je eigen leven, je eigen gedrag en gevoel van veiligheid. Daardoor zal je nog meer ontwikkelen naar zelfstandigheid.