Beschermd wonen

Heb jij behoefte aan een veilige woonplek met veel structuur? Gaat zelfstandig wonen je niet makkelijk af? Kan je niet thuis blijven wonen? Dan is beschermd wonen van Kwintes misschien wel een oplossing voor jou.  

Beschermd wonen biedt je een woonplek met dag en nacht persoonlijke begeleiding. Het is een plek waar je je kan ontwikkelen of juist stabiel kan blijven. De begeleiders werken samen met jou aan herstel en voorkomen achteruitgang. 

Voor wie is beschermd wonen? 

Kwintes biedt beschermd wonen aan mensen vanaf 18 jaar. Vaak is er sprake van meerdere psychische problemen die elkaar versterken. Mensen kunnen niet zelfstandig wonen, verwaarlozen zichzelf, zijn eenzaam of een gevaar voor zichzelf. Met beschermd wonen krijgen ze passende ondersteuning.  

Ook biedt Kwintes jongeren en jongvolwassen met autisme (18+) hulp om structuur en overzicht te houden in het dagelijks leven. Ook voor begeleiding aan gezinnen en bij huiselijk geweld, ben je bij Kwintes aan het juiste adres.  

Voor een aantal mensen heeft Kwintes speciale voorzieningen binnen een beschermde woonvorm. Dit geldt voor: 

Hoe begeleiden we bij beschermd wonen? 

De begeleiding bij beschermd wonen bestaat uit 5 punten: 

  1. Begeleiding volgens een plan en ongeplande begeleiding als er hulp nodig is. 
  1. Er is 24/7 een begeleider aanwezig op de locatie. 
  1. In de begeleiding wordt samengewerkt met familie, vrienden of naasten. 
  1. Dagbesteding of hulp richting vrijwilligerswerk of een betaalde baan is mogelijk. 
  1. Mensen wonen in een groep of apart van elkaar en maken afspraken over het schoonhouden van de eigen woonruimte. 

Wat willen we samen met jou bereiken? 

Samen met de begeleider werk je aan je persoonlijk herstel. Als het voor jou mogelijk is, dan is de begeleiding gericht op zelfstandig wonen. Dit kan door (tijdelijk) beschermd te wonen. We zorgen ervoor dat je zoveel mogelijk mee kunt doen in de samenleving. Zoveel als jij kunt. 

Vorm van beschermd wonen

Kortdurend verblijf

Kortdurend verblijf is een vorm van beschermd wonen. Dit wordt ook wel een adempauzeplek genoemd.