Sociaal Netwerk

Kwintes gelooft in de kracht van het sociale netwerk; de mensen om je heen. Denk aan vrienden, buren, collega’s, en familieleden. Een sociaal netwerk bestaat uit hechte contacten van mensen die elkaar regelmatig zien en op weg helpen.

Samen Sterk van Kwintes is een vorm van een sociaal netwerk. Dit initiatief is speciaal voor mensen met een klein sociaal vangnet. Het organiseren van een sociaal netwerk is soms moeilijk. Samen Sterk richt zich op sociale contacten en het ontwikkelen van eigen kracht.

Steeds meer kwetsbare mensen wonen zelfstandig met passende begeleiding. Samen Sterk kan een onderdeel zijn in het aanbod van Gewoon Thuis, een alternatief voor beschermd wonen. Samen Sterk is een initiatief vanuit Netwerk en Herstel en een manier om eenzaamheid te voorkomen en/of doorbreken.

Deelnemers en netwerkcoach

Samen Sterk bestaat uit ongeveer 8 à 10 mensen. Zij vormen samen een netwerk. Deelnemers zijn meestal cliënten van Kwintes en kunnen zich zelf of via hun begeleider aanmelden. Ook kunnen mensen zich aanmelden vanuit het sociaal wijkteam, welzijnsorganisaties of andere instellingen. Deelnemers hebben een hulpvraag en hebben een minimaal informeel netwerk om zich heen.

De deelnemers ontmoeten elkaar in een veilige omgeving met begeleiding van een netwerkcoach. De netwerkcoach heeft wekelijks contact met de deelnemers en weet hun kwaliteiten te activeren. Op deze manier kan onderlinge steun tot stand komen. Er zijn geen kosten aan verbonden.

Wekelijks ontmoetingen

Deelnemers ontmoeten elkaar meestal wekelijks. Waar en hoe de ontmoeting plaats vindt is afhankelijk van de wensen van de deelnemers. Zo is het mogelijk om met elkaar te eten of iets te ondernemen zoals fietsen, wandelen of een gezamenlijk uitje te plannen. Na verloop van tijd spreken deelnemers vaak ook onderling af.

Ik heb moeite om gezond eten en drinken in huis te halen. Nu doe ik boodschappen samen met een maatje van Samen Sterk.

Minder professionele ondersteuning

De deelnemers ontwikkelen steeds meer zelfvertrouwen. Zij voelen zich daardoor meer tevreden en zelfstandig. De deelnemers sluiten zich aan bij bestaande wijkinitiatieven. Of zij maken gebruik van de voorzieningen in de wijk zoals sport of de bibliotheek.

Deelnemers gaan een rol van betekenis voor anderen in hun directe omgeving vervullen. Op termijn maken zij minder aanspraak op professionele ondersteuning. De zorg kan worden afgeschaald. De beschikkingen nemen af in zwaarte of tijd.

Meer info of aanmelden?

Mail naar Liesbeth Kuijper: l.kuijper@kwintes.nl