Huiselijk geweld

Hulp nodig?

Bel 06 159 420 83 voor Gouda.
Bel 033 46 721 54 voor Amersfoort en Gooi & Vechtstreek.

Is er bij jou thuis sprake van huiselijk geweld? Worden er volwassenen, kinderen of ouderen lichamelijk, seksueel of psychisch mishandeld? Kwintes kan jou, je (ex-)partner en familieleden begeleiden om het geweld te stoppen en de situatie thuis veilig te maken en te houden.

Als je je thuis niet veilig voelt, beïnvloedt dat je leven. Als je kinderen hebt, merken ook zij dat er iets aan de hand is. Iedereen uit het gezin heeft stress. En daardoor ga jij je anders gedragen. Dat geldt ook voor je partner en je kinderen. Huiselijk geweld is voor niemand goed en moet daarom gestopt worden. Maar samen kom je er niet uit.

Hoe werkt begeleiding bij huiselijk geweld?

De begeleiders van Kwintes bespreken welke veranderingen jullie individueel en gezamenlijk wensen en welke acties er nodig zijn om voor iedereen veiligheid te creëren. We werken samen met Veilig Thuis en andere hulpverleningsinstanties.

We helpen jullie met het stellen van grenzen en het doorbreken van de cirkel van geweld. Zowel voor jou als voor je kinderen. Kwintes vindt het belangrijk dat beide ouders betrokken worden en actief zijn in de zorg en opvoeding van de kinderen.

Locaties en aanmelden

Kwintes biedt in de volgende plaatsen begeleiding bij huiselijk geweld:

Je kunt ook altijd bellen naar Veilig Thuis: 0800-2000. Bel altijd 112 bij direct gevaar!

Meldcode huiselijk geweld

Kwintes heeft een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Onze begeleiders zijn zeer alert op signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Als zij huiselijk geweld vermoeden, gaan zij hierover direct met de betrokkenen in gesprek. Als het nodig is, schakelen zij hulp van buiten de organisatie in.

Ervaringsverhalen

Hannah: ‘Ga het gesprek aan!’

November staat jaarlijks in het teken van aanpak kindermishandeling en aanpak geweld tegen vrouwen en meisjes. De cijfers liegen er…

Sandra: ‘Luister naar dat stemmetje!’

Sandra staat jarenlang klaar voor anderen en cijfert zichzelf weg. Ze weet dat de relatie met haar partner ongezond is…

Mariska: ‘Open en eerlijk.’

Hij richt de loop van zijn pistool op haar voorhoofd. Haar adem stokt, haar lichaam verstijft. ‘Het is nu echt…