Route

Wanneer jij je wilt aanmelden voor begeleiding, begeleid of beschermd wonen, opvang, dagbesteding of budgetbeheer kun je bij Kwintes terecht. Hieronder lees je meer over de route.

Begeleiding thuis (ambulante begeleiding)

Begeleiding bestaat uit een ruim aanbod van begeleiding op maat. Kwintes biedt zowel individuele- als groepsgerichte begeleiding. Wanneer je thuis woont en gebruik wil maken van bijvoorbeeld ondersteuning thuis, dagbesteding, budgetbeheer of werkbegeleiding dan kan je via de gemeente waar je woont een beschikking aanvragen.

Het verkrijgen van een beschikking verloopt altijd via de gemeente. Per gemeente zal de route net iets anders verlopen. Afhankelijk van de mate en intensiteit van je zorgbehoefte zal de gemeente een beschikking wel of niet toekennen. Je aanvraag wordt nader bekeken in een gesprek met een medewerker van het wijkteam (generalist) of met een wmo-consulent (medewerker gemeente).

Als je aanvraag is goedgekeurd wordt dit bevestigd met een beschikking waarin de duur, vorm en intensiteit van zorg wordt vastgesteld. Wanneer je de beschikking hebt, kan je bij Kwintes starten met een intakegesprek.

Woonvormen met begeleiding

Kwintes biedt woonvormen in diverse varianten en op allerlei locaties aan. Je kunt terecht wanneer je het nog niet redt om op jezelf te gaan wonen of wanneer er  behoefte is aan intensieve 24/7 zorg en begeleiding. Alle varianten daartussen zijn mogelijk. Kwintes levert wonen en begeleiding op maat zodat iedere cliënt de meest optimale plek en begeleiding krijgt.

Wanneer jij wilt wonen met begeleiding dien je zelf contact op te nemen met een centrumgemeente. In het werkgebied van Kwintes bevinden zich zes centrumgemeenten: Almere, Amersfoort, Gouda, Hilversum, Utrecht. Onder de centrumgemeenten vallen diverse regiogemeenten.

Route wonen verschilt per centrumgemeente

De centrumgemeenten kennen twee verschillende routes als het gaat om de toekenning van beschikkingen.

Variant 1: Route wonen verschilt per centrumgemeente. Je krijgt bijvoorbeeld een uitnodiging van de gemeenten door de wmo-consulent (medewerker gemeente) of toegangsbepaler van de GGD (uitvoerder van de gemeente) voor een gesprek. In dit gesprek worden je wensen en behoeften geïnventariseerd. Op basis van dit gesprek is er wel of geen toekenning in de vorm van een beschikking. Vervolgens krijg je een zorgaanbieder toegewezen en voer je een intakegesprek.

Variant 2: Kwintes verzorgt een intake gesprek. Vervolgens kan je je aanmelden bij de gemeente. De gemeente kent je wel of geen beschikking toe. Vervolgens kan je komen wonen bij Kwintes en start de begeleiding.

Opvang

Voor de vrouwenopvang (opvang bij huiselijk geweld) kan je bellen met:

Amersfoort: 033-4672154
Gouda: 06-15942083

Als je uit een andere regio komt, dan het werkgebied van Kwintes, kan je het beste contact opnemen met Veilig Thuis voor het telefoonnummer van de plaatselijke organisatie voor vrouwenopvang.

De contactgegevens voor dagopvang, nachtopvang, crisisopvang en gezinsopvang kun je vinden onder opvang.