Ervaringsdeskundigheid in de GGZ

Sommige medewerkers van Kwintes hebben ervaring met ontwrichting en herstel in hun eigen leven. Zij werken vanuit ervaringsdeskundigheid. De ervaringsdeskundigen van Kwintes hebben het vermogen om met hun eigen ervaringen anderen te ondersteunen bij hun herstelproces. Dit doen ze door hun eigen kwetsbaarheid op een professionele manier te benutten. Zo worden verschillende bijeenkomsten en cursussen ondersteund door ervaringsdeskundigen. Het uitgangspunt van ervaringsdeskundigheid is dat cliënten van elkaar kunnen leren en elkaar steunen. Ook helpen zij bij het tegengaan van stigma’s en zelfstigmatisering wat onlosmakelijk verbonden is met een psychische of psychiatrische kwetsbaarheid. Stigma’s zijn (voor)oordelen in het algemeen, we spreken van zelfstigmatisering op het moment dat cliënten deze zelf aannemen als waarheid.  

Ook bieden we cursussen aan waarmee mensen leren om hun eigen ervaringen in te zetten voor het herstelproces van zichzelf en anderen. Een ervaringsdeskundige van Kwintes kan hierbij een voorbeeld zijn.  

Vakgroep DOE van Kwintes  

(Deskundige Ondersteuning vanuit Ervaring) 

Vakgroep DOE houdt zich binnen Kwintes dagelijks bezig met ruimte scheppen voor herstelprocessen. De medewerkers van de vakgroep doen dit samen met een aantal vrijwillige medewerkers. Samen organiseren en ondersteunen zij bijeenkomsten, voorlichtingsbijeenkomsten en cursussen over herstel. Zowel voor cliënten als voor hun naasten.  

Daarnaast zet Vakgroep DOE zich binnen Kwintes in om het ‘herstel denken’ in de hele organisatie te versterken. Dit doen zij met voorlichting, scholing en coaching van medewerkers van Kwintes. Daarnaast doen zij onderzoek naar de herstelgerichtheid binnen zorgteams.  

Om herstelprocessen optimaal te kunnen ondersteunen, hebben de zorgmedewerkers een organisatie nodig die hen daar de ruimte voor biedt. De vakgroep richt zich daarom ook op Kwintes als organisatie in haar geheel.  

Meer weten?

Stuur een mailtje naar de ervaringsdeskundigen.

Kwartiermaken

In wijken en buurten waar Kwintes actief is, is Vakgroep DOE betrokken bij Kwartiermaken. Zij proberen meer begrip en ruimte te scheppen voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. Zo werken zij aan een samenleving waarin iedereen zich welkom voelt. Kwartiermaken doen ze met voorlichting, maar ook door gewoon een praatje in de buurt te maken bij een kop koffie of thee.  

In steeds meer gemeenten werken we ook samen met (ervaringsdeskundigen van) andere zorgaanbieders en welzijnsorganisaties.