Missie en visie

Missie

Kwintes ondersteunt mensen met (langdurige) psychiatrische kwetsbaarheid en/of psychosociale problemen via zorg en wonen. Zo dragen we bij aan een inclusieve samenleving, waarin mensen hun bestaan opnieuw inhoud en richting geven en het leven leiden dat bij hen past.

Visie

Grip op het leven krijgen én houden is niet altijd eenvoudig. Zeker niet voor iemand met psychiatrische kwetsbaarheid of psychosociale problemen. We weten dat het leven van cliënten vaak gepaard gaat met persoonlijke hindernissen en/of sociale en maatschappelijke obstakels. Toch kunnen zij een zinvol leven opbouwen. Daarvan zijn wij overtuigd en daarvoor zetten we ons volledig in. Iedere stap telt, ook als die stap in de ogen van anderen slechts klein lijkt.

Vakkundig: we doen wat werkt

Elk mens heeft een eigen verhaal. Wat werkt voor de één, werkt niet automatisch voor de ander. We sluiten daarom aan bij het verhaal en de vraag van de cliënt op het gebied van zorg en wonen en onderzoeken vervolgens wat werkt. Hiervoor gebruiken we onze professionele- en ervaringskennis en methodieken. Samen met de cliënt en zijn netwerk evalueren we of ons werk het gewenste effect heeft. We weten waar onze kracht ligt en wanneer we de deskundigheid van anderen nodig hebben. Daarnaast zoeken we continu naar verdere vernieuwing en ontwikkeling van onze werkwijzen en interventies. Er is ruimte om te leren, experimenteren, vernieuwen en innoveren. Zo benutten we het potentieel van onze medewerkers. Door ons te blijven ontwikkelen, zorgen we ervoor dat we er ook in de toekomst kunnen zijn voor onze cliënten.

Verbinden: we bereiken het samen

Geen persoonlijke ontwikkeling zonder verbinding. De nadruk ligt bij Kwintes daarom op samenwerken. We ondersteunen cliënten bij het werken aan herstel. Daarbij betrekken we zoveel mogelijk het netwerk van cliënten en andere hulpbronnen uit de samenleving. Daarnaast hebben onze cliënten niet alleen met ónze ondersteuning te maken. We beseffen dat wij een schakel zijn in een keten en werken dan ook nauw samen met andere partijen. Wij weten goed wat andere ketenpartners voor onze cliënten kunnen betekenen en waar we terecht kunnen voor aanvullende zorg en ondersteuning bij wonen. Samen met partners, gemeentes en corporaties bedenken we vernieuwende initiatieven voor zorg en wonen in de wijk.

Vertrouwen: we ondersteunen cliënten in hun eigen regie

Iedereen heeft eigen krachten en kwetsbaarheden. Wij ondersteunen en begeleiden cliënten bij hun herstel en het krijgen en behouden van de verantwoordelijkheid over hun eigen leven. Dit doen we vanuit het vertrouwen dat iedereen talenten bezit om te leren, te groeien en te veranderen. Cliënten geven we daarom de regie over hun eigen begeleiding. We betrekken hen bij elke stap in het proces. Zij kunnen er op vertrouwen dat Kwintes toegankelijk en beschikbaar is als zij ons nodig hebben. We blijven ons voor cliënten inzetten, ook als het moeilijker wordt.