21 september 2021

Een band met je buren

‘He, buurman! Hoe is het? Nieuwe plantjes?’ Bewoners van het gemengd wooncomplex in het Schilderskwartier in Woerden kiezen bewust voor samenleven in een wooncollectief. En daardoor ook voor contact met hun buren. ‘Elk mens heeft behoefte om gezien te worden.’

WijCk Wonen, zoals dit woonconcept heet, brengt bewoners met en zonder psychosociale kwetsbaarheden bij elkaar. Vanuit de gedachte dat contact met je buren een belangrijke bijdrage levert aan het herstel van mensen. Net als samen zorgdragen voor een gezellige omgeving. ‘Een groet, een gesprekje, een kopje koffie, samen iets doen. Het hoeft niet altijd groot te zijn, maar het effect is dat wel’, weet projectleider Jolanda van Loon van Kwintes. ‘In een gemengd wooncomplex kiezen bewoners hier bewust voor.’

Thuis

WijckWonen bestaat uit vijftien appartementen. Kwintes huurt ze van woningcorporatie GroenWest en verhuurt ze weer door aan de bewoners. Bewoners met begeleidingsvraag komen vanuit het project Living Lab Eerst een thuis. Deelnemers aan dit initiatief krijgen in de rust van hun eigen woonruimte hun leven op de rit. Kwintes begeleidt hierbij. De achtergrond van deze bewoners varieert. Van bankslapers – mensen zonder huis die bij vrienden op de bank slapen – tot vaders die na een echtscheiding zonder huis zitten en mensen die lange tijd op straat leefden. Jolanda: ‘Een belangrijke voorwaarde is dat mensen zover in hun herstel zijn dat ze energie over hebben voor contact met de buren. En dat ze in een collectief willen wonen.’

Buren

Acht van de vijftien appartementen zijn bestemd voor mensen met een zorgvraag, zeven voor mensen zonder. Daarnaast bevat het complex andere huur- en koopappartementen. Op de begane grond bevinden zich kinderopvangvoorzieningen en een brede school. ‘We zijn ons bewust van die omgeving’, zegt Jolanda. ‘Onbekend maakt onbemind, dus omwonenden staan niet altijd te springen om onze huurders. Goede communicatie is dan belangrijk. We doen ons best om buren gerust te stellen. Door te benadrukken dat we de best mogelijke matches maken, cliënten goed begeleiden en inzetten op goed contact met álle buren.’

Florence Nightingale

Motivatie en gelijkwaardigheid zijn belangrijk bij gemengd wonen, benadrukt Jolanda. ‘We gaan op zoek naar bewoners zonder begeleidingsvraag die met WijCk Wonen graag een steentje bijdragen. Dus geen mensen die alléén maar een huis willen of als een Florence Nightingale die op de stoel van de hulpverlener gaan zitten.’

Partner GroenWest is daar ook alert op, benadrukt Marion de Wolf, woonconsulent bij de woningcorporatie. ‘Dat bewoners openstaan voor contact is echt genoeg. Een praatje, kopje koffie, samen de tuin onderhouden, een keer samen iets doen; er wordt niet veel van ze verwacht. De gewone dingen die betrokken buren doen. Het staat bewoners natuurlijk vrij om hun eigen invulling te kiezen. Bij een groter complex in een andere stad zijn mensen bijvoorbeeld een bewoners- en activiteitencommissie gestart.’

Pionieren

‘GroenWest gaat met volle overtuiging voor het gemengd wooncomplex’, vertelt Marion. ‘We mogen hiervoor een deel van onze sociale woningvoorraad inzetten. Het complex in het Schilderskwartier is ons tweede gemengd wonen-initiatief. We zien graag dat bewoners met verschillende achtergronden een gemeenschap vormen. Huurders worden geselecteerd op motivatie en hoe ze in het collectief passen. Kwintes doet de totale werving en selectie en GroenWest kijkt mee in de voorselectie van reguliere huurders. Bij een vergelijkbaar project met een andere zorginstantie zien we dat mensen om verschillende redenen gemengd willen wonen. De een wil iets betekenen voor een buur, de ander heeft zelf behoefte aan contact.’

‘GroenWest werkt al jaren samen met Kwintes’, vervolgt Marion. ‘We verhuren woningen aan hen, hebben intensief contact over wonen in de wijk en zoeken samen naar woonvormen voor een zo breed mogelijke groep huurders. Het is leuk om samen te pionieren en creatieve oplossingen te bedenken voor een gezamenlijk doel: prettig wonen voor een grotere groep huurders mogelijk maken.’

Doorstromen

Hoe de dynamiek in het complex uitpakt is van tevoren moeilijk te voorspellen. Daarom heeft Kwintes een escape ingebouwd. Huurders tekenen eerst een jaarcontract, na negen maanden volgt een evaluatie: hoe bevalt het? Wat draag je bij? Hoe zie je je toekomst binnen dit complex? Bij een positieve evaluatie volgt een contract voor onbepaalde tijd. Ook als de begeleiding van bewoners met een zorgvraag afloopt kunnen bewoners hier blijven wonen. Jolanda: ‘Wel verwachten we dat bewoners willen doorstromen als ze toe zijn aan de volgende stap. Samenwonen mag bijvoorbeeld niet in deze woningen. Maar doordat de huurders 75 procent van hun inschrijfduur behouden, lopen ze niet vast in de krappe woonmarkt.’

De werving voor dit complex is gestart in september. Ben je 23 jaar of ouder en woon je in een U16-gemeente? Dan is het misschien iets voor jou. Hier lees je meer over WijCk Wonen.


Delen:

Het laatste nieuws

Ministers: voorkom nog meer slachtoffers femicide, haal taboe weg!

Woensdag 8 maart - Het aantal gevallen van femicide – de moord op een vrouw omdat ze een vrouw is...

Pas op de plaats bij inkoop specialistische ondersteuning Wmo in regio Amersfoort

De regio heeft een aanbesteding uitgeschreven, waar aanbieders zich op konden inschrijven. In de eerste fase is Kwintes samen met het Leger des Heils en Abrona geselecteerd. Vervolgens hebben wij ons gezamenlijk ingespannen om een goed plan in te dienen. 

GGZ in de wijk: maatwerk in Lelystad

Een psychische kwetsbaarheid, (bijna) dakloos, soms in combinatie met verslaving, net een justitiële maatregel achter de rug of terug uit een instelling.