27 februari 2023

GGZ in de wijk: maatwerk in Lelystad

Een psychische kwetsbaarheid, (bijna) dakloos, soms in combinatie met verslaving, net een justitiële maatregel achter de rug of terug uit een instelling. Deze mensen hebben één ding gemeen: ze hebben een steuntje in de rug nodig om zelfstandig te kunnen (blijven) wonen. Team GGZ in de wijk Lelystad maakt dit voor hen mogelijk. 

Vorig jaar stond GZZ in de wijk nog bekend als Gewoon Thuis Flevoland. Hetzelfde team bood cliënten toen al intensieve ondersteuning op verschillende levensgebieden, met 24/7 bereikbaarheid. Wegens groot succes blijft het een van de begeleidingsvormen binnen het Flevolands zorglandschap. ‘We hebben er wel voor gekozen om verder te gaan onder een andere naam’, vertelt Gea van der Meulen, teamleider GZZ in de wijk. ‘Gewoon Thuis is een product voor mensen, terwijl GGZ in de wijk zich inzet voor duurzaam wonen voor iedereen. Hiermee bouwen we aan een inclusieve samenleving voor iedereen.’ 

Gea is ontzettend trots op het bevlogen team. ‘Hoe we ondersteuning op maat bieden aan verschillende doelgroepen met uiteenlopende problemen. We begeleiden jongeren naar zelfstandig wonen, gaan dakloosheid tegen en bouwen een relatie op met mensen die het vertrouwen in de hulpverlening zijn kwijtgeraakt. Het zijn allemaal belangrijke onderdelen van ons werk.’ 

Beter aansluiten bij cliënt   

GGZ in de wijk biedt ambulante zorg, zodat kwetsbare mensen uiteindelijk zelfstandig kunnen wonen. Een belangrijke taak van het team is een zachte landing vanuit beschermd wonen. Intensieve ondersteuning en 24/7 bereikbaarheid zijn daarbij onmisbaar. Gea: ‘Andersom zorgen we er ook voor dat mensen niet richting beschermd wonen hóeven te gaan. Door een andere werkwijze aan te bieden, bouwt ons team aan een inclusieve samenleving. We zijn present, flexibel voor niet-planbare ondersteuning en goed bereikbaar.’  

Opbloeien met perspectief 

‘Het mooie aan ons werk vind ik dat je diep in de levens van mensen duikt’, vertelt persoonlijk begeleider Samiira Adan. ‘Zij laten je in hun huis, delen hun kwetsbaarheden én veerkracht. Zo begeleidde ik een vrouw die uit een heel nare thuissituatie kwam. Ze sliep moeilijk, voelde zich onveilig, kon niemand vertrouwen, was het contact met haar kinderen kwijt en kwam niet meer buiten. Een jaar later heeft ze een baan in de culturele sector, contact met haar kinderen, gaat ze weer uit en vindt zichzelf weer de moeite waard. En zo zijn er veel meer succesverhalen, omdat mensen met onze gespecialiseerde zorg en in hun eigen omgeving vaak snel weer opbloeien.’  

Maatwerk in  Lelystad 

GGZ in de wijk heeft inmiddels een breed pallet aan begeleidingsvormen in Lelystad. Housing First voor mensen met een psychische kwetsbaarheid die eerder dakloos waren, Gewoon Thuis en Thuis in de wijk voor mensen die vanuit beschermd wonen zelfstandig gaan wonen of dankzij intensieve ondersteuning niet beschermd hoeven wonen. Kamers met Kansen is voor jongeren tussen de 18 en 27 jaar die op zichzelf gaan wonen. Justitie voor mensen met een maatregel die hun plek in de maatschappij weer moeten vinden. Gea: ‘Daarnaast begeleiden we nog mensen via bemoeizorg en gezinsopvang.’ 

Volop in ontwikkeling 

Elk teamlid van GGZ in de wijk heeft zijn eigen specialisme en aandachtsgebied. Zo volgt Samiira binnenkort een opleiding tot autisme-coach. Andere collega’s zijn al gespecialiseerd in onder andere systeemtherapie, forensische zorg of verslavingszorg. ‘We zijn volop in ontwikkeling en werken graag samen met netwerkpartners om tot nog meer passende zorg te komen’, zegt Gea. ‘Door mensen te ondersteunen bij wonen, werken en leren, ontwikkelen ze een zo zelfstandig mogelijk leven.’ Samiira: ‘En hierin zit denk ik de kracht van ons team: wij bieden iedereen in de wijk passende ambulante zorg.’  


Delen:

Het laatste nieuws

Deel je mening over je werk – met één tik op je telefoon

Wat vind jij van je werk? Die vraag staat centraal in het nieuwe medewerkerstevredenheidsonderzoek. Met dit onderzoek wil Kwintes achterhalen...

Nieuwe meerjarenstrategie van Kwintes: focus en positieve energie

Een strategietekening. Met dit bijzondere instrument bepaalden we het nieuwe meerjarenplan van Kwintes, dat we op 29 februari aan medewerkers...

‘Doordat we zo zorgvuldig omgaan met geld, kunnen we investeren in de toekomst’

Financiën saai? Het is maar net aan wie je het vraagt. Voor manager Finance & Control Maarten Hekkenberg en bestuurder...