6 maart 2024

Nieuwe meerjarenstrategie van Kwintes: focus en positieve energie

Een strategietekening. Met dit bijzondere instrument bepaalden we het nieuwe meerjarenplan van Kwintes, dat we op 29 februari aan medewerkers presenteerden. Bestuurder Ineke van Hooff legt uit welke ambities we hebben en hoe we die de komende vier jaar gaan waarmaken.

Elke vier jaar formuleert Kwintes een nieuwe meerjarenstrategie. Met daarin onze focus en ambities voor de komende jaren.’We willen graag dat de meerjarenstrategie van heel de organisatie is’, vertelt Ineke. ‘Dat medewerkers zich erin herkennen, zodat we samen dezelfde kant op gaan. Daarom hebben we dit jaar een strategietraject met het Rotterdamse bureau Flatland gedaan. Dat ontwikkelde een methodiek om medewerkers mee te nemen in de strategie.’

Strategie in beeld

Organisaties brengen met een strategietekening hun visie en strategie in beeld. Het gaat om een combinatie van illustraties en tekst, waarvoor de input wordt opgehaald in verschillende sessies. Flatland organiseerde voor Kwintes vijftien sessies: met de raad van toezicht, ondernemingsraad en cliëntenraad, het beleidsbureau, de afdeling marketing & communicatie en medewerkers uit alle regio’s. Ook was er een sessie met samenwerkingspartners Zilveren Kruis, Regio Gooi en Vechtstreek, HVO-Querido en Deloitte. Elke sessie leverde input op, die werd gebruikt om de strategie en tekening te verrijken.

Van droom naar doel

De aftrap was een droomsessie met het managementteam en Ineke van Hooff. Deze draaide om de vraag: wat wil je als organisatie zijn en doen als álles mogelijk is, en je geen rekening hoeft te houden met de dagelijkse beperkingen en obstakels? In vervolgsessies kwamen de realiteit en uitdagingen wel aan bod. Hoe kun je ondanks die drempels je doelen halen, welk gedrag is daarvoor nodig? Volgens Ineke zijn de obstakels dezelfde als vier jaar geleden. ‘We kampen nog steeds met personeelsschaarste, woningtekort en druk op tarieven.’


Gezien en gehoord

De ambities zijn aangescherpt, legt Ineke uit. ‘We hebben ze uitgesplitst naar onze drie belangrijkste doelgroepen: cliënten, medewerkers en samenwerkingspartners. Op de strategietekening staan de medewerkers bovenaan, omdat we de visual voor hen hebben gemaakt. We willen in onze medewerkers blijven investeren, onder andere met opleidingen en trainingen. Ook willen we eraan bouwen dat ze trots zijn op de organisatie en zich gezien en gehoord voelen.’

Goede zorg

Voor cliënten wil Kwintes blijven focussen op kwaliteit van zorg, ondanks de genoemde obstakels. ‘We blijven hen goed begeleiden: herstelgericht, met de nadruk op eigen regie en participatie’, zegt Ineke. Voor samenwerkingspartners, tot slot, is de ambitie om langdurig samen te werken, met haalbare contracten. ‘Daarvoor moet duidelijk zijn waarvoor samenwerkingspartners bij ons kunnen aankloppen’, legt Ineke uit.

Eerste keus

Wat het strategietraject duidelijk maakte, is dat de uitdagingen en ambities een helder antwoord vragen. ‘Als we met alle uitdagingen die er zijn onze ambities willen waarmaken, moeten we focussen’, legt Ineke uit. ‘Dus gaan we ons concentreren op 24/7-zorg, zowel intramurale zorg – beschermd wonen – en intensief ambulante begeleiding. Ons doel is dat we eerste keus zijn voor partners. Dat is ook onze ambitie voor niet-24/7-zorg gericht op mensen die op meerdere gebieden begeleiding nodig hebben. Dat betekent niet dat we direct stoppen met andere activiteiten, wel dat we steeds goed nadenken of het product bij de organisatie past.’

Op het netvlies

‘Nu is het tijd voor de volgende stap: presentatie van de strategietekening aan alle medewerkers. Ook de zorgmanagers hebben het verhaal goed op hun netvlies, zodat zij er met hun teams over in gesprek kunnen. Vol enthousiasme gaan we door met de jaarplannen. Die helpen ons om de meerjarenstrategie om te zetten in concrete doelen, zoals betere zichtbaarheid op vakbeurzen en voorlichtingsbijeenkomsten, en het digitaal aftekenen van medicatie op alle bw-locaties. Overigens hebben we in 2023 al verschillende acties gerealiseerd, zoals het opzetten van een personeelsvereniging.’

Positieve energie

Zes maanden na de droomsessie kijkt Ineke met vertrouwen naar de toekomst. ‘We hebben goed nagedacht over de obstakels, en daar een antwoord op geformuleerd. Hierdoor kunnen we ons nu richten op onze doelen. We hoeven pas weer naar de obstakels te kijken als daarin wat verandert. Dat geeft lucht en overzicht én positieve energie.’

Het traject heeft Kwintes nog meer opgeleverd dan Ineke van tevoren verwachtte. ‘Ik merk dat het traject de organisatie en betrokken medewerkers in een nieuwe stand heeft gebracht. De perspectieven op waar we staan verschillen soms. Zo zei de ene collega bij een sessie: ‘Dit doen we nu toch al?’ Terwijl de ander zei: ‘Dat zijn flinke ambities om te halen.’ Maar ze zijn wel eensgezind over waar we naartoe willen. Alle betrokken medewerkers herkenden zich in de richting die werd geschetst met de strategietekening en staan daarachter.’


Delen:

Het laatste nieuws

Even voorstellen: accountmanager Eline van Basten

Eline van Basten startte acht jaar geleden als persoonlijk begeleider bij Kwintes, maar rolde al snel de organisatorische kant van...

Inspirerende reviewdag bij Kwintes: Leren van parels en oesters

Op 11 juni 2024 organiseerde Kwintes een bijzondere reviewdag bij de Forensische Tussenvoorziening in Almere. Op deze dag mochten wij...

Maatschappelijke Opvang Amersfoort

De gemeente Amersfoort heeft recent een inkoopprocedure Maatschappelijke Opvang doorlopen. Tijdens een commissievergadering van de gemeenteraad Amersfoort zijn hierover vragen...