28 februari 2023

Pas op de plaats bij inkoop specialistische ondersteuning Wmo in regio Amersfoort

De gemeenten in de regio Amersfoort willen de Jeugdhulp, Wmo begeleiding/BW en maatschappelijke opvang/vrouwenopvang opnieuw inkopen. De regio heeft een aanbesteding uitgeschreven, waar aanbieders zich op konden inschrijven. In de eerste fase is Kwintes samen met het Leger des Heils en Abrona geselecteerd. Vervolgens hebben wij ons gezamenlijk ingespannen om een goed plan in te dienen.      

Kwintes heeft in januari, in overleg met het Leger des Heils en Abrona, besloten zich niet in te schrijven voor deze aanbesteding. Na een uitgebreid voortraject en beoordeling en doorrekening van de eisen die aan deze aanbesteding worden gesteld, is de conclusie getrokken dat zowel organisatorisch als financieel te grote risico’s aan dit traject zijn verbonden. Ineke van Hooff, voorzitter raad van bestuur Kwintes: “Wij vinden het spijtig dat wij tot dit besluit hebben moeten komen. Kwintes wil graag met de gemeenten werken aan de gewenste ontwikkeling om passende ondersteuning aan de inwoners van de regio te kunnen bieden.”   

We zijn in afwachting hoe de gemeenten in de regio de WMO-begeleiding verder vorm willen geven. Voor meer informatie verwijzen we naar de webpagina van de gemeente  Amersfoort.


Delen:

Het laatste nieuws

Onze zorg klaar voor de toekomst

Met het oplopende personeelstekort stijgen ook onze zorgen over de toekomst. Hebben we dan nog wel voldoende mensen om cliënten goed te blijven begeleiden?

‘We hebben hier meer ruimte om bewoners vooruit te helpen’ 

Tussen het groen van de Hilversumse wijk Boomberg staat ‘De Zonnelaan’. Na een ingrijpende renovatie opende Kwintes in maart de deuren van deze nieuwe locatie voor beschermd wonen.

Meer kans op werk voor inwoners met psychische kwetsbaarheid

Officiële start Hoofdzaak Werk regio Midden-Utrecht Gemeenten, UWV en ggz-organisaties in de regio Midden-Utrecht trekken vanaf vandaag samen op om...