28 februari 2023

Pas op de plaats bij inkoop specialistische ondersteuning Wmo in regio Amersfoort

De gemeenten in de regio Amersfoort willen de Jeugdhulp, Wmo begeleiding/BW en maatschappelijke opvang/vrouwenopvang opnieuw inkopen. De regio heeft een aanbesteding uitgeschreven, waar aanbieders zich op konden inschrijven. In de eerste fase is Kwintes samen met het Leger des Heils en Abrona geselecteerd. Vervolgens hebben wij ons gezamenlijk ingespannen om een goed plan in te dienen.      

Kwintes heeft in januari, in overleg met het Leger des Heils en Abrona, besloten zich niet in te schrijven voor deze aanbesteding. Na een uitgebreid voortraject en beoordeling en doorrekening van de eisen die aan deze aanbesteding worden gesteld, is de conclusie getrokken dat zowel organisatorisch als financieel te grote risico’s aan dit traject zijn verbonden. Ineke van Hooff, voorzitter raad van bestuur Kwintes: “Wij vinden het spijtig dat wij tot dit besluit hebben moeten komen. Kwintes wil graag met de gemeenten werken aan de gewenste ontwikkeling om passende ondersteuning aan de inwoners van de regio te kunnen bieden.”   

We zijn in afwachting hoe de gemeenten in de regio de WMO-begeleiding verder vorm willen geven. Voor meer informatie verwijzen we naar de webpagina van de gemeente  Amersfoort.


Delen:

Het laatste nieuws

Deel je mening over je werk – met één tik op je telefoon

Wat vind jij van je werk? Die vraag staat centraal in het nieuwe medewerkerstevredenheidsonderzoek. Met dit onderzoek wil Kwintes achterhalen...

Nieuwe meerjarenstrategie van Kwintes: focus en positieve energie

Een strategietekening. Met dit bijzondere instrument bepaalden we het nieuwe meerjarenplan van Kwintes, dat we op 29 februari aan medewerkers...

‘Doordat we zo zorgvuldig omgaan met geld, kunnen we investeren in de toekomst’

Financiën saai? Het is maar net aan wie je het vraagt. Voor manager Finance & Control Maarten Hekkenberg en bestuurder...