Privacy

Wanneer je je aanmeldt voor de diensten van Kwintes of anderszins met Kwintes samenwerkt of een relatie onderhoudt, kunnen wij je vragen om persoonsgegevens te verstrekken. Er worden persoonsgegevens verwerkt van cliënten, naastbetrokkenen, medewerkers, stagiaires, vrijwilligers, belangstellenden voor nieuwsbrieven en bezoekers van deze website. Daarnaast worden persoonsgegevens verwerkt voor onderzoek en het afhandelen van klachten. Ook hebben wij op sommige locaties cameratoezicht. Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en/of profilering en we bewaren geen gegevens buiten de EU.

Beveiliging volgens NEN7510

Kwintes is gecertificeerd voor de NEN7510, een norm op het gebied van informatiebeveiliging in de zorg. Dit betekent dat we aantoonbaar voldoende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Hier worden wij jaarlijks op gecontroleerd door een onafhankelijke auditor. Ga naar meer informatie over de NEN7510.

AVG

Kwintes respecteert jouw privacy en zorgt dat jouw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving (AVG) worden behandeld. Dat betekent in elk geval:

Functionaris Gegevensbescherming

Kwintes heeft een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aangesteld. De FG houdt toezicht op de naleving van de privacywetgeving en adviseert binnen Kwintes over de toepassing van de privacywetgeving.

Mariska van der Vegt – Zwambag
Telefoon: 0800 594 68 37
E-mail: privacy@kwintes.nl

Vragen over privacy?

Alle vragen inzake privacy kunnen direct aan Kwintes worden voorgelegd door te mailen naar privacy@kwintes.nl.

Ben je het niet eens met de manier waarop Kwintes met je persoonsgegevens omgaat? Laat het ons weten via privacy@Kwintes.nl. Als we er onverhoopt niet uitkomen in onderling overleg, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.