Vertrouwenspersoon

Iedereen die wij begeleiden kan beroep doen op een vertrouwenspersoon. Ook is dit mogelijk als familielid. Een vertrouwenspersoon geeft advies en bijstand bij vragen of klachten over de manier waarop iemand wordt begeleid. Dit kan in een persoonlijk gesprek of via bemiddeling of gesprekken met derden.

Cliëntenvertrouwenspersoon

Soms is het lastig om dit gesprek zelf te voeren. Dan is het mogelijk bij zo’n gesprek hulp te vragen van familielid, partner of vriend. Het kan ook gaan om vragen of klachten die je liever niet met een bekende wilt bespreken en je zoekt daarom iemand die onafhankelijk is. Iemand die je adviseert en alleen met derden praat als je hier toestemming voor geeft (geheimhoudingsplicht). Je kunt dan terecht bij de cliëntenvertrouwenspersoon van Quasir, Judith Olden, 06 216 779 74, clientvertrouwenspersoon@kwintes.nl.