Verwijsindex

Soms heeft een kind ondersteuning nodig tijdens het opgroeien. Dan kan het gebeuren dat meerdere professionals tegelijkertijd bij een kind betrokken zijn of ondersteuning bieden. Het is belangrijk dat zij dit van elkaar weten, zodat zij met elkaar kunnen samenwerken om ouders en kind op de juiste manier te ondersteunen of te begeleiden.

De Verwijsindex is een digitaal systeem waarin professionals uit bijvoorbeeld de jeugdzorg of het onderwijs kunnen aangeven dat zij betrokken zijn bij jongeren tot 23 jaar. Op deze manier kunnen professionals met elkaar afstemmen om een kind zo goed mogelijk te helpen. Ook de begeleiders van Kwintes maken gebruik van de Verwijsindex.