Skaeve Huse: Keerpunt Zuid

Keerpunt Zuid is een vijfjarig woonproject en is speciaal opgezet voor dak- en thuislozen met een meervoudige problematiek. Dit betekent dat een verslaafde persoon, naast zijn verslavingsproblematiek, ook nog ten minste één psychiatrische stoornis heeft volgens de DSM-5 criteria.

Keerpunt Zuid vertoont erg veel gelijkenis met de zogenaamde ‘Skaeve Huse’. Skaeve Huse zijn woningen bedoeld voor mensen die voor grote overlast in de omgeving zorgen. Keerpunt Zuid heeft veel raakvlakken met het Skaeve Huse-project, alleen is er bij Keerpunt Zuid een focus op een dubbele diagnoseproblematiek.

Begeleiding gaat uit van het ”Housing First” model. Dit betekent dat er pas gewerkt kan worden aan verdere opbouw van het leven als de persoon een dak boven het hoofd heeft. Van daaruit kan er gewerkt worden aan herstel en aan het opnieuw participeren in de samenleving.

Bij behandeling van de bewoners is er aandacht voor de basisbehoeften, denk aan voeding, huisvesting of sociale steun. Mogelijke interventies zijn gericht op schuldhulpverlening, leer-en werkbegeleiding. woonbegeleiding, maatschappelijk werk en sociale vaardigheids- en agressietrainingen.

Keerpunt Zuid is een samenwerkingsverband tussen Kwintes, het leger des Heils, GGZ centraal, Jellinek en de gemeente Hilversum.

Nieuws

Bewoners Keerpunt-Zuid krijgen kerstpakket uitgereikt

Recent hebben partijen met elkaar bereikt dat Keerpunt-Zuid met nog eens 5 jaar wordt verlengd.