23 februari 2023

Beschermd Thuis Gooi & Vechtstreek: stap voor stap meer regie

Steeds meer mensen met psychische kwetsbaarheden werken vanuit hun eigen huis aan herstel. Bijvoorbeeld met hulp van Beschermd Thuis, waarbij mensen 24 uur per dag ondersteuning kunnen vragen. Ook regio Gooi & Vechtstreek kiest vanaf 1 april voor deze begeleidingsvorm.  

‘Het is belangrijk voor het herstelproces dat mensen een eigen woning hebben’, zegt Fred Westerink, zorgmanager bij Kwintes in de regio Gooi & Vechtstreek. ‘Zo ervaren ze autonomie over hun leven. Met het Beschermd Thuis-team, hun naasten, informele zorg, zoals maatjes, en voorzieningen in de wijk, zoals buurtcentra, krijgen ze stapje voor stapje meer regie over hun leven.’ 

Doorstromen en overbruggen 

Dankzij Beschermd Thuis  kan een grotere groep mensen zelfstandig in de wijk wonen. Het gaat onder andere om cliënten die steeds zelfredzamer worden, maar nog niet toe zijn aan reguliere ambulante begeleiding. Of mensen die een periode moeten overbruggen totdat er een plek vrijkomt bij beschermd wonen (bw). 

Het kan voor cliënten spannend zijn om een bw-locatie achter zich te laten en zelfstandig te gaan wonen. Beschermd Thuis is dan net het extra steuntje in de rug waardoor ze het toch aandurven, weet projectleider Karin Popping. Bij Beschermd Thuis kunnen cliënten namelijk, net zoals in een beschermde woonvorm, 24/7 terecht met hun ondersteuningsvragen, zowel gepland als ongepland. ‘Heeft een cliënt bijvoorbeeld ‘s nachts last van angst of paniek, dan kan die de begeleiding bellen. Mocht telefonische ondersteuning niet voldoende zijn, dan kan er begeleiding langskomen. Maar uit ervaring weten we dat het vaak al voldoende is dat cliënten weten dat ze kúnnen bellen.’ 

Brede begeleiding 

In principe is Beschermd Thuis een begeleidingsvorm voor twee jaar, maar mensen kunnen twee keer een verlenging van een jaar krijgen. Gemiddeld krijgen deelnemers zeven tot tien uur geplande en ongeplande zorg per week. Fred: ‘Het Beschermd Thuis-team ondersteunt breed; bij zingeving, wonen, financiën, sociale relaties, lichamelijke en psychische gezondheid, werk en dagbesteding.’ Ook een zorgzame wijk en verbinding met de naasten van de cliënt zijn belangrijk voor het succes. ‘Daarom zorgen we ook voor aansluiting bij voorzieningen in het voorveld, zoals buurthuizen en buurtinititatieven. Daarnaast werken we nauw samen met partners zoals thuiszorg, ggz en soms ook Jellinek of organisaties die bepaalde vormen van dagbesteding bieden.’ 

Kwaliteit en stabiliteit 

Ook mensen met een Wlz-indicatie die zelfstandig willen wonen kunnen bij het Beschermd Thuis-team van Kwintes terecht. Dit zijn mensen met vergelijkbare problemen, waarvan de verwachting is dat zij langdurig afhankelijk zijn van intensieve zorg. De begeleiding van het Beschermd Thuis-team kan voor deze cliënten een alternatief zijn voor beschermd wonen, maar ook worden aangeboden als een vorm van overbruggingszorg totdat er een permanente bw-plek vrijkomt. Fred: ‘Op deze manier dragen we bij aan een stabiele leefsituatie van mensen en kunnen we daarnaast kijken hoe we de kwaliteit van leven kunnen verbeteren.’ 

Klaar voor de start 

De komende periode krijgt het begeleidingsteam in Gooi & Vechtstreek steeds meer vorm, onder andere met hulp van de afdeling werving & selectie van Kwintes. Karin: ‘Persoonlijk begeleiders, woonbegeleiders, een wacht voor de nacht, een gedragsdeskundige, een ervaringsdeskundige, een medewerker woonzorg; we hebben veel verschillende professionals nodig.’ 

Volgende stap 

En wat als wonen in de wijk toch een stap te ver lijkt? Karin: ‘Dat kan natuurlijk gebeuren. We gaan dan in gesprek met de cliënt. Wat is er aan de hand? Wat maakt dat het thuis niet meer gaat? Als zorgprofessionals signaleren dat het moeizaam gaat, kunnen ze nog aan heel wat knoppen draaien om dat te verbeteren. Terugkeren naar een bw-plek blijft een optie, maar alleen als het écht nodig is. We blijven inzetten op het begeleiden van cliënten naar de volgende stap: ambulante begeleiding.’ 


Delen:

Het laatste nieuws

Ministers: voorkom nog meer slachtoffers femicide, haal taboe weg!

Woensdag 8 maart - Het aantal gevallen van femicide – de moord op een vrouw omdat ze een vrouw is...

Pas op de plaats bij inkoop specialistische ondersteuning Wmo in regio Amersfoort

De regio heeft een aanbesteding uitgeschreven, waar aanbieders zich op konden inschrijven. In de eerste fase is Kwintes samen met het Leger des Heils en Abrona geselecteerd. Vervolgens hebben wij ons gezamenlijk ingespannen om een goed plan in te dienen. 

GGZ in de wijk: maatwerk in Lelystad

Een psychische kwetsbaarheid, (bijna) dakloos, soms in combinatie met verslaving, net een justitiële maatregel achter de rug of terug uit een instelling.