3 november 2022

Financiële stress vraagt om hulp op maat

De energieprijzen stijgen maar door en boodschappen worden elke dag duurder. Nog niet eerder hadden zoveel Nederlanders financiële stress. Ook steeds meer van onze medewerkers en cliënten kunnen niet meer rondkomen. Ineke van Hooff vertelt hoe Kwintes hen ondersteunt en hoe belangrijk maatwerk daarbij is.

De signalen binnen Kwintes werden de afgelopen weken steeds duidelijker. Werknemers vroegen vaker dan voorheen om een voorschot op hun loon. Niet als extra geld voor een vakantie – zoals normaal wel eens gebeurt – maar om hun hoge energierekening te kunnen betalen. Ook begeleiders merkten meer financiële stress bij cliënten. Van de cliëntenraad hoorden we dat cliënten die beschermd wonen in de supermarkt niet meer uitkwamen met hun huishoudgeld.

De alarmbellen gingen af, zowel bij het MT, de ondernemingsraad als de cliëntenraad. Financiële rust is namelijk een van de basisvoorwaarden voor een prettig leven, net als een eigen woonruimte. Als je je rekeningen of boodschappen niet kunt betalen, kun je je niet concentreren op andere dingen in je leven. Werknemers kunnen hun werk niet goed doen en hebben thuis een korter lontje. Cliënten kunnen zich niet focussen op hun herstel.  De vraag was dus niet óf we iets moesten doen, maar wát we konden doen.

Focus op individu

Eén randvoorwaarde was meteen duidelijk: we wilden hulp op maat. Vanuit onze jarenlange ervaring met budgetcoaching weten we namelijk dat de oplossing voor financiële stress voor iedereen anders is. Een maatregel zoals het energieplafond, dat de overheid in september aankondigde, is weliswaar sympathiek maar ook erg algemeen. Iedereen profiteert ervan. Ook de mensen die het misschien niet echt nodig hebben. Voor ons als organisatie is het gelukkig makkelijker om tot maatwerk te komen. Daarom besloten we ons te focussen op individuele werknemers en cliënten die door de inflatie écht niet kunnen rondkomen.

Signaleren en ondersteunen

De ondernemingsraad kwam al snel met een idee, dat we binnen een paar weken omvormden naar een solide plan. De eerste stap is signaleren en informeren. Mensen schreeuwen immers niet van de daken dat ze hun rekeningen niet kunnen betalen. Daarom delen we de komende tijd regelmatig informatie en tips binnen de organisatie over dit onderwerp, zodat het bespreekbaarder wordt. Ook ondersteunen we onze zorgmanagers bij het herkennen van financiële stress binnen hun team. Wil iemand bijvoorbeeld regelmatig extra uren werken? Zijn er concentratieproblemen? Neemt het verzuim toe? Misschien is het dan tijd voor een gesprek.

Daarnaast helpen we medewerkers die dat nodig hebben om meer rust in hun financiële situatie te krijgen. Waar kunnen ze (tijdelijk) op bezuinigen, zodat ze de belangrijkste rekeningen kunnen blijven betalen? Ik ben ervan overtuigd dat veel mensen verrast zullen zijn hoeveel ze kunnen besparen op uitgaven die eigenlijk niet echt nodig zijn, zoals koffie to go en overbodige abonnementen en verzekeringen. Ook kijken we naar de inkomsten: hebben ze bijvoorbeeld wel alle toeslagen aangevraagd bij de Belastingdienst? Eén van onze eigen budgetcoaches ondersteunt ze daarin en denkt mee in de Kwintesbrede aanpak van dit thema. Dat vind ik heel bijzonder. Kwintes heeft die kennis immers al jaren in huis en we zien bij cliënten hoe goed het werkt als je één op één naar iemands situatie kijkt.

Ook PGGM&CO, de ledenorganisatie van ons pensioenfonds PFZW, springt bij. Zij bieden de onlinetraining Grip op Geld aan, die onze medewerkers gratis mogen volgen. En ze kunnen werknemers koppelen aan een externe budget- of geldcoach, die meekijkt naar en meedenkt over hun financiële situatie. Daarnaast hebben zij de mogelijkheid om medewerkers met zware financiële problemen te koppelen aan een Geldbuddy. Die heeft ook contact met de gemeente en energieleveranciers en kan bijvoorbeeld bemiddelen bij uitstel van betaling, mocht dat nodig zijn. Om te voorkomen dat werknemers uit schaamte geen hulp vragen, kunnen ze ook anoniem deelnemen.

Extra boodschappengeld

Voor de medewerkers ligt er dus een uitgebreid plan klaar, en ook onze cliënten kunnen op steun rekenen. Zo hebben we het huishoudgeld van cliënten die begeleid wonen eerder geïndexeerd en gecorrigeerd, zodat ze gelijk meer te besteden hebben in de supermarkt. Daarnaast staan onze budgetcoaches natuurlijk voor ze klaar, net als altijd. Dit aanbod hebben we al jaren goed georganiseerd, en daar kunnen we nu in goed vertrouwen op voortbouwen.

Uitgestoken hand

Ik ben trots dat we als organisatie zo snel een plan paraat hebben. Tuurlijk zijn we maar een schakeltje in het geheel, maar die schakel kan maar net de sleutel zijn naar minder stress. Zowel bij medewerkers als cliënten. Ik weet zeker dat er weer betere tijden aankomen; ik ben een optimist. Maar tot het zover is steken wij onze hand uit naar de mensen die het zo hard nodig hebben. Zo laten we zien: je staat er niet alleen voor.


Delen:

Het laatste nieuws

‘We deden de gordijnen ‘s ochtends niet meer open’

Oplopende schulden, dichte gordijnen, geen vertrouwen in een goede afloop. En stress. Heel veel stress. Patrick en Priscilla hadden schulden en krijgen weer grip op hun leven met Huren onder voorwaarden. ‘We hadden alle vertrouwen in instanties verloren.

‘Ervaringsdeskundigheid biedt een extra dimensie. We denken graag met je mee’

Verwelkomen, herkenning, begrip, hoop en vertrouwen. Een ervaringsdeskundige kan veel betekenen voor het herstelproces van mensen na ontwrichtende gebeurtenissen en bij psychische kwetsbaarheden.

‘Mensen willen graag stappen zetten’ 

Ontmoetingsplek Het Bruisnest in Gouda ondersteunt al negen jaar mensen met een psychische kwetsbaarheid bij het vinden van vrijwilligers- of...