19 april 2021

Het goede, groene voorbeeld: alle panden voor 2050 CO2-neutraal

Zonnepanelen, led-verlichting en warmtepompen: Kwintes gaat gebouwen in eigendom flink verduurzamen. Op verzoek van de provincie Utrecht fungeren we als kartrekker in de regio. ‘We geven graag het goede voorbeeld. Niet alleen aan andere zorginstanties, maar ook aan onze medewerkers én bewoners.’

Met 93 eigen panden verbruikt Kwintes veel energie, dat is logisch. Net als alle grote bedrijven in Nederland willen we onze verantwoordelijkheid nemen en vergroenen. Daarom zijn we in 2019 begonnen met het verduurzamen van ons vastgoed. Ons doel? Vóór 2030 alle gebouwen in eigendom naar energielabel A brengen. En voor 2050 álle eigen panden CO2-neutraal maken.

Groen, groener, groenst

Van de 93 eigen panden gaat Kwintes er 86 vergroenen – de overige gebouwen zijn al CO2-neutraal of worden afgestoten. ‘Samen met een adviesbureau gaan we langs alle locaties: wat is hier nodig én mogelijk om tot een energielabel A te komen?’, vertelt Daphne Bosch, projectleider duurzaamheid bij Kwintes. ‘Vaak komt dat neer op alle tl-buizen vervangen door led, zonnepanelen op het dak, de leidingen isoleren en bewegingssensoren ophangen, zodat lampen niet onnodig aanstaan. Wanneer cv-ketels toe zijn aan vervanging, gaan we over op de warmtepomp. Voor panden die niet meer te “redden” zijn – te oud om goed te verduurzamen – gaat Kwintes op zoek naar nieuwe locaties, huur of koop.’

Voorbeeldrol

‘Een groot deel van alle gebouwen in Nederland is in eigendom van zorginstanties. Daar valt dus veel ‘groene’ winst te behalen’, vertelt Gea van Oortmarssen, coördinator Duurzame Zorg bij de Provincie Utrecht. ‘Kwintes is een grote speler in onze provincie. Verschillende gemeentes gaven aan dat ze graag zien dat Kwintes een voortrekkersrol neemt voor zorginstanties. En dan met name de instanties voor beschermend en begeleid wonen. Die hebben vaak veel locaties, zodat het lastig is om in één klap te verduurzamen. Daarbij worden de gebouwen dag en nacht gebruikt – en dat kost stroom.’ Kwintes legt daarom de duurzame doelen vast in een samenwerkingsovereenkomst. De provincie helpt om die doelen te halen door expert-uren beschikbaar te stellen.

Milieuthermometer

Hoe maakt Kwintes dit groene beleid vervolgens zichtbaar voor andere zorginstanties? ‘Dat doen we via de eigen communicatiekanalen en die van gemeentes en de provincie. Onze duurzame stappen registreren we in de Milieuthermometer Zorg’, vertelt Daphne. ‘Dat is een handige tool van Milieuplatform Zorg, waarmee zorginstellingen beter inzicht krijgen in hun impact op het milieu. Ook helpt de tool om duurzaamheidsbeleid te ontwikkelen en concrete doelen op te stellen. Dat je ziet welke partijen nog meer meedoen en hoe ver zij al zijn, werkt heel inspirerend. En je kunt leren van elkaars aanpak.’

Duurzaam gedrag

Kwintes wil niet alleen de organisatie groener maken, maar ook meer bewustwording creëren bij medewerkers en bewoners. ‘We kunnen bewoners natuurlijk niet verbieden om de thermostaat wat hoger te draaien, maar hen wel wat bijleren over energieverbruik. Stook je vaak met de ramen open? Dan kost dat veel energie én geld. Als huurders in de toekomst zelfstandig gaan wonen, hoort dit soort kennis er ook bij’, zegt Daphne. ‘We zijn van plan om de lessen over duurzaam gedrag op te nemen in de algemene huurderstraining voor bewoners. Daarin komen ook onderwerpen als afval scheiden en voedselverspilling terug. Beter voor het milieu én voor de portemonnee van de huurders.’


Delen:

Het laatste nieuws

Deel je mening over je werk – met één tik op je telefoon

Wat vind jij van je werk? Die vraag staat centraal in het nieuwe medewerkerstevredenheidsonderzoek. Met dit onderzoek wil Kwintes achterhalen...

Nieuwe meerjarenstrategie van Kwintes: focus en positieve energie

Een strategietekening. Met dit bijzondere instrument bepaalden we het nieuwe meerjarenplan van Kwintes, dat we op 29 februari aan medewerkers...

‘Doordat we zo zorgvuldig omgaan met geld, kunnen we investeren in de toekomst’

Financiën saai? Het is maar net aan wie je het vraagt. Voor manager Finance & Control Maarten Hekkenberg en bestuurder...