2 september 2021

Samenwerking TeamBAS en JIT een feit

Een dementerende oudere, iemand met psychoses die ook nog eens verslaafd is. Een verzamelaar of een jongere die op straat leeft. Ze lopen vaak hulp mis. In Amersfoort zoeken bemoeizorgers contact met deze burgers om hen succesvol naar hulpverlening te leiden. Het tekenmoment op 18 augustus jl. van de samenwerkingsovereenkomst tussen verschillende partijen bevestigd deze samenwerking op het gebied van bemoeizorg. Minder mensen uit kwetsbare groepen vallen hierdoor tussen wal en schip.

Nauwe samenwerking

In Amersfoort werken bemoeizorgers speciaal voor jongeren al vijf jaar nauw samen in het Jeugd Interventieteam (JIT). Zij zijn afkomstig van Jellinek, welzijns- en vrijwilligersorganisatie Indebuurt033, het Leger des Heils en Kwintes. ‘We helpen jongeren tussen de 14 en 27 jaar om inzicht in hun situatie te krijgen en hun hulpvraag te formuleren’, vertelt Froukje Visser van het JIT. ‘Wij helpen hen laagdrempelig, door even te praten of samen een rondje te lopen. We stellen ons naast de jongere op. Hierdoor vertrouwen ze ons en lukt het vaak om ze uiteindelijk toch bij de hulpverlening te krijgen die ze nodig hebben.’

Weer vertrouwen in hulpverlening

De samenwerking heeft veel voordelen. Froukje: ‘We werken snel, want we hebben geen beschikking nodig om een jongere te helpen. De lijntjes zijn kort, binnen onze eigen organisaties maar ook daarbuiten. Bijvoorbeeld naar de verslavingszorg, reclassering en woonlocaties. Doordat we snel kunnen schakelen, krijgen jongeren weer vertrouwen in de hulpverlening. Waar nodig begeleiden wij als overkoepelend team het traject waarin een jongere komt, zodat we alle partijen om de jongere heen op de hoogte kunnen houden van de stappen die genomen worden. Dat zijn ingrediënten voor een succesvol traject.’

Bemoeizorg voor volwassen

Sinds anderhalf jaar is naast het JIT ook de bemoeizorg voor volwassenen georganiseerd in een samenwerking: Team Bemoeizorg Amersfoort Stad (TeamBAS). Dit team is er voor volwassenen vanaf achttien jaar. Hierin zijn bemoeizorgers van Kwintes, de Tussenvoorziening en GGZ Centraal betrokken. Linda van Borssum, teamleider vanuit Kwintes in TeamBAS: ‘Voorheen werden volwassenen nog weleens tegelijkertijd benaderd door verschillende bemoeizorgers of hulpverleners. Nu niet meer. Daarnaast kunnen we makkelijk kennis uitwisselen. Heeft dit de bemoeizorg verbeterd? Dat is moeilijk te meten. Wat ik wel zie, is dat de samenwerking resultaat oplevert. Ik merk dat we sneller de juiste zorg kunnen inzetten en dat de weg ernaartoe makkelijker is.’

Samenwerking TeamBAS en JIT

TeamBAS werd direct aan het JIT gekoppeld. Linda: ‘Maar we willen bemoeizorg voor jongeren en volwassenen wel gescheiden houden. Een jongere moet namelijk vaak anders benaderd worden en heeft een ander netwerk. Daarom werken we niet per se samen met het JIT rondom de cliënt, maar delen we wel kennis en sparren we over problematiek als dat nodig is.’

Voordelen voor de gemeente

Niet alleen de teams en cliënten, ook de gemeente heeft baat bij de nauwe samenwerking. JIT en TeamBAS scheppen duidelijkheid voor de gemeente, stelt Linda. ‘Zeven belangrijke organisaties voor bemoeizorg zijn op één telefoonnummer te bereiken. Bovendien geeft het rust. De gemeente weet dat als iemand tussen wal en schip dreigt te vallen, de bemoeizorg klaarstaat om contact te leggen en te kijken wat nodig is.’ Een laatste voordeel volgens beleidsregisseur Geanne Schouten van de gemeente Amersfoort: ‘Het enthousiasme van de leden van TeamBAS en JIT. Dat straalt af op andere partners in het netwerk. Hopelijk leidt dat tot nóg betere bemoeizorg én zorg.’


Delen:

Het laatste nieuws

Ministers: voorkom nog meer slachtoffers femicide, haal taboe weg!

Woensdag 8 maart - Het aantal gevallen van femicide – de moord op een vrouw omdat ze een vrouw is...

Pas op de plaats bij inkoop specialistische ondersteuning Wmo in regio Amersfoort

De regio heeft een aanbesteding uitgeschreven, waar aanbieders zich op konden inschrijven. In de eerste fase is Kwintes samen met het Leger des Heils en Abrona geselecteerd. Vervolgens hebben wij ons gezamenlijk ingespannen om een goed plan in te dienen. 

GGZ in de wijk: maatwerk in Lelystad

Een psychische kwetsbaarheid, (bijna) dakloos, soms in combinatie met verslaving, net een justitiële maatregel achter de rug of terug uit een instelling.