28 april 2023

‘We hebben hier meer ruimte om bewoners vooruit te helpen’ 

Tussen het groen van de Hilversumse wijk Boomberg staat ‘De Zonnelaan’. Na een ingrijpende renovatie opende Kwintes in maart de deuren van deze nieuwe locatie voor beschermd wonen. De eerste bewoners voelen zich er al helemaal thuis. 

Als ze ’s ochtends het vernieuwde gebouw inloopt, wordt Kirsten Christmann-Verkleij blij van wat ze ziet. ‘In de grote gemeenschappelijke woonkamer op de begane grond zitten de eerste bewoners dan al samen aan de koffie’, zegt de zorgmanager van Kwintes. ‘Mensen komen hun studio uit om anderen te ontmoeten. En dat is precies waarop we hoopten.’ 

Kirsten legt uit dat bewoners op elke verdieping een gemeenschappelijke ruimte delen. En daar maken ze graag gebruik van. ‘Mensen koken en eten samen, spelen tafeltennis. Belangrijk, want zo oefenen ze in sociale interactie. En onze medewerkers komen de bewoners nu vaker tegen. Hierdoor hebben ze meer mogelijkheden om in te schatten hoe mensen zich ontwikkelen en aan welke begeleiding zij precies behoefte hebben.’ 

Verborgen zonnepanelen 

Het gebouw is ingericht op mensen die hulp nodig hebben vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Wet langdurige zorg, vanwege psychische of psychosociale problemen. In het pand wonen zij beschermd: ze hebben een eigen woonunit, maar er staat 24 uur per dag een begeleider paraat. Die helpt ze om stabiel te blijven en te werken aan herstel. 

In maart trokken de eerste bewoners hun studio’s in en vanaf eind mei zullen alle bewoners zijn verhuisd. Het is de kroon op een intensief renovatietraject van anderhalf jaar, zegt Kirstens collega Richard Snijder, die leiding gaf aan de verbouwing. ‘Eerst huurden we dit pand tijdelijk, om mensen onder te brengen tijdens werk aan andere locaties. In 2020 kregen we de mogelijkheid om het te kopen en zijn we gestart met de renovatie.’ 

‘Het was een pittige klus’, zegt Richard. Niet alleen was het pand aan modernisering toe, Kwintes wilde het ook verduurzamen. ‘Bijvoorbeeld door van het gas af te gaan en over te stappen op warmtepompen, met elektriciteit uit honderd zonnepanelen. Maar de wijk waarin het gebouw staat, valt onder beschermd stadsgezicht. De panelen mogen dus niet zichtbaar zijn. Met heel wat puzzelen is het gelukt om ze uit het zicht te leggen. Het pand is nu gasvrij.’ 

Positieve geluiden 

Het gebouw telt 65 woonunits, voornamelijk eenkamerstudio’s. ‘De meeste bewoners komen uit woningen die ruimer waren en een eigen tuin hadden’, zegt Leon van Urk Dam, die bij Kwintes werkt als huishoudelijk begeleider. ‘Vooraf zagen zij er best tegen op om die ruimte los te laten. Daar staat tegenover dat ze hun oude woningen deelden met anderen en moeilijker tot rust kwamen, terwijl ze hier op zichzelf wonen en dus meer privacy hebben.’ 

Toch was de verhuizing voor veel bewoners spannend. ‘Deze mensen vinden houvast in de spullen en plekken die vertrouwd voelen. Omdat ze kleiner gingen wonen, moesten ze van sommige spullen afscheid nemen; dat konden we niet veranderen. Wel lieten we mensen alvast wennen aan de nieuwe locatie door die voor de verhuizing te bezoeken. We zorgden dat zij zich op de dag van de verhuizing meteen thuis zouden voelen in de studio’s, bijvoorbeeld door kleding en iets te eten en te drinken klaar te leggen. Zo haalden we het scherpe randje ervan af.’ Inmiddels zijn de bewoners gewend en hoort Leon vooral positieve geluiden. 

Passende ondersteuning 

Buurtbewoners hadden vooraf moeite met de permanente komst van de zorglocatie. ‘Tijdens informatiesessies die we organiseerden, leidde dat tot stevige discussies’, zegt Kirsten. ‘Mensen maakten zich zorgen over de veiligheid in hun wijk.’ Daarom stelde Kwintes een wakende wacht aan, die ’s nachts een oogje in het zeil houdt. Verder werd er een buurtbeheergroep opgericht, die naast Kirsten bestaat uit omwonenden en een wijkregisseur. En boa’s nemen de locatie mee op hun ronde. ‘Uit recente gesprekken met buren blijkt gelukkig dat ook omwonenden beginnen te wennen aan de nieuwe situatie.’ 

Om de buurt tegemoet te komen, bracht Kwintes tot slot het geplande aantal woonunits terug van 80 naar 65. ‘Achteraf zijn onze begeleiders daar ook blij mee’, zegt Kirsten. ‘Want de ruimtes die daardoor vrijkwamen, benutten zij nu voor activiteiten. Er zijn bijvoorbeeld sport-, muziek- en zen-kamers. Onze begeleiders hebben zo nog meer mogelijkheden om bewoners te ontmoeten en passende ondersteuning te bieden waarmee ze mensen vooruit helpen.’ 


Delen:

Het laatste nieuws

Deel je mening over je werk – met één tik op je telefoon

Wat vind jij van je werk? Die vraag staat centraal in het nieuwe medewerkerstevredenheidsonderzoek. Met dit onderzoek wil Kwintes achterhalen...

Nieuwe meerjarenstrategie van Kwintes: focus en positieve energie

Een strategietekening. Met dit bijzondere instrument bepaalden we het nieuwe meerjarenplan van Kwintes, dat we op 29 februari aan medewerkers...

‘Doordat we zo zorgvuldig omgaan met geld, kunnen we investeren in de toekomst’

Financiën saai? Het is maar net aan wie je het vraagt. Voor manager Finance & Control Maarten Hekkenberg en bestuurder...