Onderzoek herstel

In de begeleiding maakt de sector zich hard voor herstel en gaat uit van een positief gezondheidsperspectief. Hierbij hoort aandacht voor persoonlijke herstelprocessen, maatschappelijke participatie, vermindering van de psychische klachten en verbetering in cognitief en zelfstandig functioneren. Bij Kwintes doen we hier voortdurend onderzoek naar, veelal in samenwerking met andere organisaties en kennisinstituten.

Activiteiten en projectenOnderzoekersSamenwerkingspartnersLooptijdPublicaties 
Herstelinterventies in beschermd, begeleid wonen (promotie)Neis Bitter, Diana Roeg, Chijs van Nieuwenhuizen, Jaap van WeeghelTranzo, GGzE, Phrenos, Kwintes2020Recovery in Supported Accommodations: A Scoping Review and Synthesis of Interventions for People with Severe Mental Illness |
SpringerLink
Herstelondersteuning in de beschermde en ambulante woonbegeleiding en langdurende ggz. Interventies en hun impact in kaart gebracht – GGZ Digitaal
IPS in beschermd wonen en begeleidingDiana Roeg, Lars de Winter, Cris Bergmans, Chrisje Couwenbergh, Peter McPherson, Helen Killaspy, Jaap van WeeghelPhrenos, UCL, Kwintes2020Frontiers | IPS in Supported Housing: Fidelity and Employment Outcomes Over a 4 Year Period | Psychiatry (frontiersin.org)
Forensische informatieuitwisselingMyrthe Bredenoort, Diana RoegHVO-Querido, Exodus, KFZ, Kwintes2020-21 De forensische cliënt op de juiste plek: Naar passende zorg door een goede informatie-uitwisseling tussen plaatser en woonvoorziening – KFZ
Schuldenproblematiek licht verstandelijke beperking (promotie)Rosine van Dam, Diana Roeg, Roeland van Geuns, Dike van de MheenHogeschool van Amsterdam, Tranzo, Kwintes2018-23Mensen met een licht verstandelijke beperking en schuldenproblematiek – Extern promotieonderzoek | Tilburg UniversityR. Dam – HvA
Beeldvorming eergerelateerd geweldYvette van Osch, Hans van Dijk, Ilja van Beest, Janne van Doorn, Diana RoegTilburg University, Kwintes2020-21TSB honoreert drie interdisciplinaire projecten | Tilburg University
Effectstudie training Destigmatiserend handelenWendy Albers, Elize Noorman, Valerie van der Heijden, Luca Koppen, Diana RoegSamen sterk zonder stigma, Tranzo, Kwintes2021-22Het is tijd voor een charmeoffensief – Kwintes
Gezonde seksualiteit bij licht verstandelijke beperking (promotie)Wouter de Wit, Diana Roeg, Petri EmbregtsTranzo, Academische werkplaats Verstandelijke beperking, Expertise centrum Zuidwester, Kwintes2021-22Zuidwester en wetenschappelijk onderzoekWouter de Wit — Tilburg University Research Portal
Herstellen van en in de triadeBente van Woerden, Diana Roeg, Margot Metz, Yolande VoskesUvA, GGZ Breburg, Tranzo, Kwintes2021-23 Praktijkgericht onderzoek naar de relatie tussen de cliënt, naasten en/of mantelzorgers en professionals in de langdurige zorg en ondersteuning | Tilburg University
Herstelroutes bij verslaving (promotie)Thomas Martinelli, Diana Roeg, Gera Nagelhout, Dike van de MheenIVO, Tranzo, Kwintes2020-21Recovery Pathways from Addiction – Extern promotieonderzoek | Tilburg UniversityRecovery Pathways from illicit drug addiction | IVO