Onderzoek herstel

In de begeleiding maakt de sector zich hard voor herstel en gaat uit van een positief gezondheidsperspectief. Hierbij hoort aandacht voor persoonlijke herstelprocessen, maatschappelijke participatie, vermindering van de psychische klachten en verbetering in cognitief en zelfstandig functioneren. Bij Kwintes doen we hier voortdurend onderzoek naar, veelal in samenwerking met andere organisaties en kennisinstituten.

 

Activiteiten en projecten Onderzoekers Samenwerkingspartners Looptijd Publicaties 
Herstelinterventies in beschermd, begeleid wonen (promotie) Neis Bitter, Diana Roeg, Chijs van Nieuwenhuizen, Jaap van Weeghel Tranzo, GGzE, Phrenos, Kwintes 2020 Recovery in Supported Accommodations: A Scoping Review and Synthesis of Interventions for People with Severe Mental Illness |
SpringerLink

Herstelondersteuning in de beschermde en ambulante woonbegeleiding en langdurende ggz. Interventies en hun impact in kaart gebracht – GGZ Digitaal

IPS in beschermd wonen en begeleiding Diana Roeg, Lars de Winter, Cris Bergmans, Chrisje Couwenbergh, Peter McPherson, Helen Killaspy, Jaap van Weeghel Phrenos, UCL, Kwintes 2020 Frontiers | IPS in Supported Housing: Fidelity and Employment Outcomes Over a 4 Year Period | Psychiatry (frontiersin.org)
Forensische informatieuitwisseling Myrthe Bredenoort, Diana Roeg HVO-Querido, Exodus, KFZ, Kwintes 2020-21  

De forensische cliënt op de juiste plek: Naar passende zorg door een goede informatie-uitwisseling tussen plaatser en woonvoorziening – KFZ

Schuldenproblematiek licht verstandelijke beperking (promotie) Rosine van Dam, Diana Roeg, Roeland van Geuns, Dike van de Mheen Hogeschool van Amsterdam, Tranzo, Kwintes 2018-23 Mensen met een licht verstandelijke beperking en schuldenproblematiek – Extern promotieonderzoek | Tilburg UniversityR. Dam – HvA
Beeldvorming eergerelateerd geweld Yvette van Osch, Hans van Dijk, Ilja van Beest, Janne van Doorn, Diana Roeg Tilburg University, Kwintes 2020-21 TSB honoreert drie interdisciplinaire projecten | Tilburg University
Effectstudie training Destigmatiserend handelen Wendy Albers, Elize Noorman, Valerie van der Heijden, Luca Koppen, Diana Roeg Samen sterk zonder stigma, Tranzo, Kwintes 2021-22 Het is tijd voor een charmeoffensief – Kwintes
Gezonde seksualiteit bij licht verstandelijke beperking (promotie) Wouter de Wit, Diana Roeg, Petri Embregts Tranzo, Academische werkplaats Verstandelijke beperking, Expertise centrum Zuidwester, Kwintes 2021-22 Zuidwester en wetenschappelijk onderzoekWouter de Wit — Tilburg University Research Portal
Herstellen van en in de triade Bente van Woerden, Diana Roeg, Margot Metz, Yolande Voskes UvA, GGZ Breburg, Tranzo, Kwintes 2021-23  

Praktijkgericht onderzoek naar de relatie tussen de cliënt, naasten en/of mantelzorgers en professionals in de langdurige zorg en ondersteuning | Tilburg University

Herstelroutes bij verslaving (promotie) Thomas Martinelli, Diana Roeg, Gera Nagelhout, Dike van de Mheen IVO, Tranzo, Kwintes 2020-21 Recovery Pathways from Addiction – Extern promotieonderzoek | Tilburg UniversityRecovery Pathways from illicit drug addiction | IVO