Kwintes als partner

Samen werken aan een inclusieve samenleving

Of het nu gaat om advies aangaande een cliënt, een probleem in uw gemeente waar u een oplossing voor zoekt of het aanmelden en verwijzen van uw patiënt. Bij Kwintes kunt u terecht.

Kwintes is een organisatie die focust op optimale zorg en begeleiding vanuit de cliënt. Het liefste vanuit de vertrouwde thuissituatie, maar als dit nog niet kan zijn er andere vormen van zorg, wonen, opvang en begeleiding mogelijk. Door jarenlange expertise is Kwintes de specialist in psychiatrische begeleiding, wonen en opvang. U kunt kiezen uit een breed palet van ketenzorg.

‘Kwintes helpt bij het ontwikkelen van een visie in uw gemeente’

Gemeenten en zorgaanbieders

Inmiddels werken wij intensief samen met onze partners zoals gemeenten, zorgverzekeraars, andere zorgaanbieders, verwijzers en cliënten. Kwintes investeert duurzaam in 24/7 zorg, wonen en begeleiding in de wijk. Buurtsamenwerking heeft Kwintes hoog in het vaandel staan zodat mensen hier ook echt voordeel van ondervinden. Samen met burgers, gemeenten en diverse zorgaanbieders geeft Kwintes invulling aan de samenwerking. Een glasheldere visie en open vizier zorgt ervoor dat Kwintes zorg in de buurt biedt die naadloos aansluit bij uw behoeften.

Woningbouwcorporaties

Kwintes werkt veelvuldig samen met woningbouwcorporaties wanneer het gaat om veilig wonen in de wijk.  Daarnaast werkt Kwintes ook samen met zorgaanbieders wanneer het gaat om uitstroom en de verhuur aan cliënten. Dit wordt aangeboden in woonconcepten ‘scheiden wonen en zorg’.