Dienstencatalogus Kwintes

Onderstaand overzicht is voor iedereen toegankelijk, maar speciaal gemaakt voor professionals.

Begeleiding

Kwintes biedt intensieve en kortdurende begeleiding aan gezinnen in de thuissituatie. Het gaat om gezinnen met problemen op meerdere levensgebieden. De gezinnen worden begeleid door een begeleider via de methodiek Wrap around Care. Het gezin krijgt te maken met één generalist, die de eigen expertise aanvult met de expertise van anderen. De begeleider is integraal verantwoordelijk voor het oppakken van alle vragen rondom opvoeden en opgroeien en/of in combinatie met problemen op meerdere levensgebieden. Het gezin krijgt intensieve ondersteuning in alle facetten van het dagelijks leven, zoals huisvesting, financiën, sociaal functioneren, psychisch functioneren, lichamelijk functioneren, praktisch functioneren, zingeving en participatie.  

Is het in een gezin niet veilig voor een of meerdere gezinsleden? Speelt er mishandeling (fysiek en/of geestelijk) of geweld? Is er sprake van stalking? Bel naar Kwintes Vrouwenopvang. Samen met u kijken we naar de mogelijkheden voor een veilige opvangplek of andere ondersteuning die in de situatie past. In sommige gevallen kan begeleiding in de thuissituatie helpen. Telefoonnummer: 06 159 420 83

Gewoon Thuis (in Utrecht heet dit Beschermd Thuis) is een nieuwe vorm van ondersteuning, waarbij mensen met psychiatrische en psychosociale kwetsbaarheden zo veel mogelijk zelfstandig in de wijk kunnen wonen. Zij krijgen hierbij begeleiding in hun eigen huis. Gewoon Thuis is een alternatief voor beschermd wonen en draagt bij aan een inclusieve samenleving. Met Gewoon Thuis krijgt iemand de kans om zich te ontwikkelen in zijn eigen omgeving met 24/7 ondersteuning. Hij of zij gaat zelfstandig wonen in de wijk, maar kan altijd terugvallen op het GewoonThuis-team. Het helpt om te weten dat er altijd iemand bereikbaar is die ook langs kan komen als het nodig is. Dit geeft vertrouwen om dingen zelf te proberen, en voorkomt vaak dat moeilijke momenten een crisis worden. Bekijk hier de uitleg video over Gewoon Thuis.     

Zowel op het gebied van individuele als groepsbegeleiding biedt Kwintes specifieke begeleiding voor mensen met autisme. In het hele werkgebied van Kwintes zijn ambulante teams van Kwintes met autismespecifieke specialisten werkzaam. De teams werken ambulant en systeemgericht. Zo worden ook familieleden en bijvoorbeeld school betrokken. Er zijn kinder- en jeugdteams, gezinsbegeleleiders en maatwerkteams werkzaam. Kwintes werkt daarin nauw samen met andere organisaties.

Met budgetbeheer wordt specialistische financiële hulp geboden, met als doel financiële stabilisatie om zelf weer de regie te krijgen over de financiën. Cliënten leren onder andere hoe een budgetplaatje wordt gemaakt, en hoe de financiële administratie gesorteerd wordt. Budgetbeheer is mogelijk voor cliënten in beschermd wonen en de opvang. Daarnaast voor cliënten die individuele begeleiding krijgen. En voor mensen die via wijkteams naar Kwintes worden verwezen voor hulp bij  financiën. Kwintes heeft een ontheffing van de Nederlandse bank. Met deze ontheffing kan Kwintes banknummers openen op naam van Kwintes. Dat maakt dat mensen met een verleden ook geholpen kunnen worden. Cliënten die bij Kwintes in beheer komen krijgen altijd een banknummer van de Rabobank. Meer weten? Neem contact op. Kwintes beschikt over het NVVK certificaat.

Trajectbegeleiding helpt bij het zoeken naar een passende dag invulling. Gezamenlijk wordt er gekeken naar wat de mogelijkheden zijn. Of het nu gaat om het vinden van een cursus, scholing of een vorm van (on)betaald werk. Bij trajectbegeleiding wordt gebruik gemaakt van de methode Individuele Plaatsing en Steun (IPS). Deze methode draagt bij aan herstel, biedt zelfvertrouwen en persoonlijke ontwikkeling. Onze gediplomeerde trajectbegeleiders zetten alles op alles om cliënten naar de juiste plek te helpen. Lees hier de folder voor werkgevers over trajectbegeleiding.

Leren & Ontmoeten

Steeds meer mensen met een psychosociale kwetsbaarheid kunnen met passende ambulante begeleiding zelfstandig wonen. Zij maken zo deel uit van de samenleving. Het organiseren van een sociaal netwerk is voor mensen met een psychosociale kwetsbaarheid niet altijd even makkelijk. De kans op vereenzaming is daardoor aanwezig. Hoe kunnen deze mensen toch succesvol in de wijk wonen? Het netwerkmodel Samen Sterk is een antwoord op deze vraag.

Kwintes biedt verschillende (re)creatieve, sociale, sportieve en educatieve activiteiten in laagdrempelige activeringscentra. Denk hierbij aan computercursussen, houtbewerken, sport en beweging, muziek en beeldende kunst. Ontmoeting, inspiratie en ontwikkeling staan centraal. Voor deelname aan (groeps)activiteiten is vaak een indicatie nodig of wordt een eigen bijdrage gevraagd. Op veel locaties worden maaltijden aangeboden voor deelnemers en omwonenden voor kleine prijzen. Op deze locaties is altijd informatie en advies in te winnen wanneer mensen op zoek zijn naar een structurele dagbesteding of hulp naar (vrijwilligers)werk.

Kwintes en Meer is de overkoepelende naam van de leerwerkbedrijven van Kwintes in Flevoland. Hier wordt begeleiding aangeboden bij alles wat komt kijken bij deelname aan het arbeidsproces en de gelegenheid om een vak te leren. Kwintes en Meer biedt diensten en producten onder andere op het gebied van: catering, drukwerk en mailhandling, tuinonderhoud en fietsreparatie. Kijk voor het totaalaanbod van participatie in Almere eens op LeerWerkNet

Op deze locaties kan men terecht voor informatie over Kwintes of de (geestelijke) gezondheidszorg in de buurt. Deelname is gratis en vrijblijvend. Soms is het mogelijk tegen betaling een maaltijd te eten of mensen te ontmoeten met een kopje koffie erbij. We hebben inloop- en servicepunten in de volgende gemeenten: Almere, Noordoostpolder, Dronten, LelystadGoudaZeistDoornDriebergenAmersfoort en Veenendaal.

Mensen die kampen met psychische problemen hebben veel behoefte aan een sociaal netwerk. Daarom zoeken wij altijd vrijwilligers, zodat mensen in de buurt elkaar kunnen ondersteunen of om zo nu en dan eens een activiteit met anderen te ondernemen. Ook worden er verschillende projecten georganiseerd waarbij cliënten elkaar helpen bij het overwinnen van drempels, zoals het bezoeken van een activiteitencentrum of een andere instantie. Samen Sterk is een project waarin zowel vrijwilligers en hulpvragers elkaar helpen.

Leren en ontwikkelen voor cliënten

Naast dat Kwintes allerlei leeractiviteiten voor Kwintes medewerkers organiseert (binnen de Kwintes Academie), worden er ook diverse leeractiviteiten aan cliënten aangeboden. Het aanbod is in categorieën verdeeld.

  • Online begeleiding voor cliënten

Geselecteerd aanbod van verschillende apps die kunnen ondersteunen in het dagelijks leven en kwetsbaarheden. Daarnaast biedt Kwintes de mogelijkheid om via Good Habitz deel te nemen aan individuele online trainingen op het gebied van communicatie, persoonlijke effectiviteit en Microsoft Officetrainingen. Cliënten kunnen een account krijgen voor Good Habitz door een email te sturen naar opleidingen@kwintes.nl

  • Herstelondersteuning voor cliënten

Verschillende trainingen en cursussen vanuit bureau herstelondersteuning, waaronder; Begin maken met herstel, Herstelwerkgroepen, Photovoice en Werken met eigen ervaring.

  • Trainingen voor cliënten

Binnen Kwintes worden diverse trainingen aan cliënten gegeven. Het zijn trainingen die op diverse manieren ondersteunend zijn aan de persoonlijke ontwikkeling van de cliënt. Zo is er aanbod op het gebied van sociale vaardigheden, omgaan met kwetsbaarheden, ondersteunen bij het persoonlijk welbevinden en gezondheid, weerbaarheid en interactie met anderen. U kunt denken aan trainingen zoals Rots en water, Mindfulness, assertiviteit en psycho-educatie. Ook zijn er specifieke trainingen gericht op de begeleiding van mensen met autisme.

Opvang

De crisisopvang is bedoeld voor mensen die tijdelijk onderdak en begeleiding nodig hebben. Dat kan om verschillende redenen zijn. Bijvoorbeeld door financiële problemen, maar ook door relationele of identiteitsproblemen. We zijn er voor iedereen vanaf 16 jaar, ook voor ouders met kinderen. Crisisopvang bieden wij in Amersfoort, Emmeloord, Hilversum.

De dag- en nachtopvang is er voor dak- en thuislozen van 16 jaar of ouder. Onze dagopvang is 365 dagen per jaar open van 10.00 tot 16.00 uur. Van 18.00 tot 09.00 uur kunnen mensen in de nachtopvang terecht. Voor de nachtopvang geldt een bijdrage van acht euro per nacht. Begeleiders bekijken met iemand samen we welke persoonlijke of praktische hulp nodig is. Begeleiders kunnen ondersteunen bij omgaan met geld, verslavingszorg en geestelijke gezondheidszorg.  Vanzelfsprekend is het niet toegestaan om drank of drugs te gebruiken of te verhandelen. Deze opvang bieden wij in Amersfoort en Hilversum. In Almere is er een nachtopvang voor jongeren in zelfbeheer.

Voor sommige vrouwen is de thuissituatie zo onveilig dat zij in een crisissituatie terecht komen. Soms is er direct behoefte aan een schuiladres. Slachtoffers van huiselijk geweld kunnen terecht bij de vrouwenopvang. Ondersteuning van de vrouwenopvang helpt de slachtoffer, de partner of het gezin per direct het geweld te stoppen. Kwintes biedt ook opvang voor jonge moeders.

In Almere en Lelystad heeft Kwintes een project ontwikkeld voor jongeren met psychische problemen zonder vaste woon- of verblijfplaats. Door middel van groepswonen, worden zij ondersteund naar zelfstandig wonen of begeleid bij terugkeer naar huis. Omdat niemand hetzelfde is, levert Kwintes voor jongeren zorg op maat. Het gaat om intensieve 24-uurs begeleiding. In Almere is er ook een nachtopvang voor zwerfjongeren opgezet door ex- zwerfjongeren.  

Vovend-J in Almere en WAT in Lelystad bestaat uit een groep van ex-zwerfjongeren die samen een nachtopvang hebben opgezet en runnen (Vovend-J) of actief bijdragen aan de locatie (WAT). De nachtopvang is er voor zwerfjongeren tot 23 jaar. Ieder heeft een eigen kamer en er is een gezamenlijke keuken, badkamer en huiskamer. Zwerfjongeren verblijven hier maximaal zeven nachten achtereen en worden ondersteund op zoek naar passende hulp en begeleiding.

Op eigen kracht

PakAan biedt laagdrempelige dagbestedingprojecten aan. Het zijn cliëntgestuurd projecten; deelnemers hebben grote invloed op de vorm en inhoud van de activiteiten. Er zijn verschillende projecten:

  • Veegproject met daklozen in Hilversum
  • Tuinproject in samenwerking met woningcorporatie Dudok Wonen
  • Tweedehands fietsenwinkel De Weesfiets in Hilversum

Het Bruisnest in Gouda is er voor en door mensen met een psychosociale kwetsbaarheid. Cliëntvrijwilligers zetten hun ervaringsdeskundigheid in om andere mensen met een kwetsbaarheid te ondersteunen. In Het Bruisnest zijn op dit moment een tiental initiatieven ontstaan. Het intaketeam staat open voor nieuwe initiatieven. Aansluiten bij bestaande initiatieven is ook een mogelijkheid. Wij gaan uit van mogelijkheden en oplossingen voor iedereen.

Bij Ontmoetingscentrum Vollenhove in Zeist is iedereen welkom. Mensen ontmoeten elkaar, maken gebruik van de computer of volgen één van de vele workshops die worden georganiseerd. Ontmoetingscentrum Vollenhove is één van onze inlooplocaties, waar bezoekers zelf de organisatie doen. Iedereen helpt mee de inloop te draaien. Vrijwilligers en medewerkers van Kwintes ondersteunen hen hierbij. In het ontmoetingscentrum zit ook Accent op Kunst gevestigd. Accent op Kunst is een initiatief opgericht door kunstenaars waarbij kunst centraal staat. Accent op Kunst werkt nauw samen met Uniekpalet.nl.

Dit cliëntgestuurde initiatief maakt het mogelijk dat iedereen die woont, werkt of begeleid wordt bij Kwintes, kunst te koop of te huur kan aanbieden. Zo kan iedereen zelfgemaakte kunst delen en genieten van betaalbare kunstwerken. Uniekpalet verkoopt en verhuurt kunstwerken in een aantrekkelijke prijs-kwaliteitsverhouding in een divers aanbod. Van schilderij tot keramiek en van fotografie tot mozaïek.

Wonen

WijCk Wonen is voor enthousiaste woningzoekenden, die op zoek zijn naar een eigen studio in een wooncollectief. Een deel van de studio’s is bestemd voor reguliere woningzoekenden en een deel voor mensen, die nog een begeleidingsvraag hebben. Bekijk hier een animatie video over WijCk Wonen. 

Beschermd wonen kan een uitkomst zijn wanneer zelfstandig wonen (nog) geen optie is. Kwintes biedt als woonvorm een woonhuis, eengezinswoning of appartement waarin zelfstandig of in groepsverband wordt gewoond. Voorzieningen als winkels en openbaar vervoer zijn altijd nabij. De ondersteuning is afgestemd op de zorgvraag en varieert van 24 uur aanwezigheid tot 24 uur beschikbaarheid. De woonbegeleiders van Kwintes zijn toegerust om persoonlijke verzorging als basiszorg te leveren.

  • Kortdurend of tijdelijk verblijf Kwintes heeft de mogelijkheid kortdurende verblijf te leveren op bestaande woonlocaties. Kortdurend verblijf kan ingezet worden, zodat mantelzorgers tijdelijk worden ontzien (respijtzorg). Ook is het geschikt voor logeerdagen- en weekenden voor jongeren met autismeproblematiek en het afschalen van intensieve naar lichte ondersteuning (overbruggingszorg).

Begeleid wonen biedt ondersteuning die gericht is op het toe leiden naar maatschappelijke participatie. Bij begeleid wonen ontvangen mensen begeleiding in een woning van Kwintes en betalen zij zelf de huur.

  • Begeleid wonen voor jonge moeders Voor jonge moeders van 16 tot 23 jaar met één kind biedt Kwintes woonruimte en begeleiding in onder andere Amersfoort en Veenendaal. Aan de hand van individuele begeleidingsvragen worden jonge moeders ondersteund om een zelfstandig bestaan op te bouwen.

Mensen met een forensische maatregel, kennen een jarenlange periode van een verblijf in een gevangenis en/of huis van bewaring, gevolgd door een verblijf in bijvoorbeeld een (TBS-)kliniek of behandelsetting. Dit betekent leven in een justitieel gedwongen kader met weinig eigen verantwoordelijkheid en zeggenschap. De overgang van deze situatie naar leven in de maatschappij is groot. Kwintes ondersteunt en biedt begeleiding om deze ingrijpende verandering zo goed mogelijk te laten verlopen. Begeleiding van mensen met een forensische maatregel vraagt een specifieke kennis van begeleiding. Meer over begeleiding aan mensen met een forensische maatregel leest u in dit schema.

Voor jongeren van 16 tot 26 jaar biedt Kwintes het project Kamers met Kansen. Een woonlocatie met de mogelijkheid om een nieuwe start te maken middels de jeugdmethodiek. Om in aanmerking te komen voor Kamers met Kansen moeten jongeren werk of een opleiding volgen en een indicatie voor wonen hebben. Meer informatie? Kijk op de pagina van Lelystad.

Voor mensen die zowel psychiatrische ondersteuning als geriatrische of somatische zorg nodig hebben biedt Kwintes een woonvorm waar ze voor onbepaalde tijd kunnen wonen. In de woonvorm houdt men rekening met psychiatrische- en lichamelijke kwetsbaarheden, een ander dagritme en bieden we dagbesteding op locatie (Lelystad). Kwintes werkt hier nauw samen met andere specialistische instanties.

Voor mensen met autisme biedt Kwintes passende en specifieke begeleiding in reguliere én speciale woonvormen.

  • Trainingen

Binnen het aanbod van trainingen en cursussen voor cliënten zijn ook veel autismespecifieke trainingen, toegespitst op woonvaardigheden.

  • Ouderinitiatieven 

Kwintes ondersteunt ouderinitiatieven die zijn ontstaan om voor jonge mensen met een autismespectrumstoornis de juiste zorg en ondersteuning te creëren. Kwintes werkt nauw samen met De Grasboom. Ouders en verzorgers, verenigd in Stichting De Grasboom, stellen zich ten doel woonvoorzieningen met begeleiding te realiseren.