Onderzoek & Innovatie

Onderzoek & innovatie draagt bij aan de kwaliteit van de zorg. Om dit zo goed mogelijk te waarborgen, zoeken we continu naar verdere vernieuwing en ontwikkeling van onze werkwijzen en interventies. Er is ruimte om te leren, experimenteren, vernieuwen en innoveren. Zo benutten we het potentieel van onze medewerkers. Door ons te blijven ontwikkelen, zorgen we ervoor dat we er ook in de toekomst kunnen zijn voor onze cliënten.

Innovatielab

In dit digitale laboratorium hebben we het afgelopen jaar diverse innovaties onderzocht. En met succes:

In 2021 hebben we via een kleinschalige pilot de digitale innovatie ‘Smart Rapporteren’ getest: spraakgestuurd rapporteren. Benieuwd wat smart rapporteren is en hoe het werkt? Onze medewerkster Daphne deed mee aan de pilot en vertelt!

Onderzoeksprogramma

In het onderzoeksprogramma van Kwintes zetten we de komende jaren in op de volgende speerpunten:

Van beschermd wonen naar beschermd thuis. We doen diepte onderzoek naar de herstelprocessen van cliënten die gebruikmaken van de nieuwe vormen van wijkgerichte ondersteuning.

Kwintes doet samen met Tranzo, Tilburg University, Kennisinstituut Phrenos en Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie onderzoek naar het verbeteren van herstelperspectief van jongvolwassenen in het beschermd wonen. In dit onderzoeksproject wordt toegewerkt naar een aanzet tot een landelijk kwaliteitsmodel. ​

Samen met de branche organisatie Valente werken we aan een betere landelijke monitoring van de cliënten en het aanbod van de sector van beschermd, begeleid wonen en opvang. Hierbij gaat het om het in beeld krijgen van wie er gebruik maakt van de sector en de bijdrage van het aanbod op hun herstel en kwaliteit van leven. 

Met diverse onderzoeken volgen wij de ontwikkelingen van mensen in hun eigen huis. Specifiek gaat dit over de financiële begeleiding, omgang met technologische innovaties en herstelprocessen na uitstroom uit de opvang, een woonvorm of ambulante begeleiding.

Kwintes doet samen met Tranzo, Tilburg University, Kennisinstituut Phrenos en Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie onderzoek naar het verbeteren van herstelperspectief van jongvolwassenen in het beschermd wonen. In dit onderzoeksproject wordt toegewerkt naar een aanzet tot een landelijk kwaliteitsmodel. ​

Inhoudelijke en beleidskeuzen zijn gemaakt op basis van de rijke expertise en praktijkervaring van onze medewerkers, cliënten en hun naasten en onze financiers én worden met de komst van het onderzoeksprogramma verder versterkt door wetenschappelijke onderbouwingen. We werken samen met de Universiteit van Tilburg, Tranzo en de brancheorganisatie Valente. In 2019 hebben we met University College London het internationale supported housing onderzoeksnetwerk SHARE (Supported Housing Accommodations and Residents Europe) opgestart om uitwisseling en samenwerking in onderzoek te stimuleren.

Meer weten over onderzoek bij Kwintes?

Neem contact op met onderzoeker Diana Roeg: diana.roeg@kwintes.nl