Hannah: ‘Ga het gesprek aan!’

November staat jaarlijks in het teken van aanpak kindermishandeling en aanpak geweld tegen vrouwen en meisjes. De cijfers liegen er niet om: ieder jaar groeit in Nederland circa 3% van alle kinderen op in onveilige gezinssituaties. En wereldwijd sterven er 137 vrouwen per dag aan geweld van een familielid, partner of ex-partner. Als samenleving hebben we de verantwoordelijkheid om de veiligheid van vrouwen en kinderen te vergroten. Lees hieronder het verhaal van collega Hannah (41) over haar werk bij Kwintes team opvang en begeleiding bij huiselijk geweld.

Team opvang en begeleiding bij huiselijk geweld werkt met gezinnen en partners die te maken hebben met huiselijk geweld om de veiligheid te vergroten en het duurzaam stoppen van geweld. Er wordt gewerkt aan herstel. Sinds 2009 vergroot Hannah de actieve betrokkenheid van beide ouders in de opvoeding en zorg voor de kinderen. Eerst als jeugdhulpverlener, daarna als gezinscoach en nu als gezinsbegeleider.

Kinderen ontschuldigen

Haar focus ligt op opvoedondersteuning, trauma en hechting. Praktische zaken die bij een casus komen kijken, zoals financiën en juridische kwesties, besteedt ze uit aan gespecialiseerde collega’s. Hannah: ‘Ik word blij van dit werk als ik ouders zover krijg om naar hun eigen aandeel te kijken in de situatie.’ Kinderen worden ontschuldigd, omdat ouders door de gesprekken zelf aanvoelen dat er iets bij hun zit in plaats van hun “ongehoorzame” of “drukke” kind. Ouders krijgen inzicht dat zij zelf verantwoordelijkheid hebben voor de opvoeding/gedrag van hun kinderen en daarmee iets kunnen doen.

Verwijt

Hannah herinnert zich een situatie waarbij een moeder haar baby alleen laat om zelf de kroeg in te duiken. Deze moeder gaat er van uit dat andere vrouwen in de opvang wel optreden als er iets aan de hand is. Samen met een collega gaat Hannah het gesprek hierover aan met deze moeder.

Ze adviseert iedereen die vermoedens heeft van kinderverwaarlozing om in de schoenen van de ander te staan. Hannah: ‘Iedereen wil gezien worden. Wat als het kind jou over tien jaar tegenkomt en jou verwijt dat je nooit iets hebt gedaan?’ Regelmatig houdt ze zichzelf een spiegel voor als ze merkt dat ze in een casus conflictvermijdend is en onderzoekt ze waarom ze het gesprek niet aangaat.

Ontlasten

In de opvang ziet ze veel vermoeide moeders die de verantwoordelijkheid over het kind(eren) moeilijk aankunnen. Ze leven met twee of drie andere vrouwen en eventuele kinderen in één opvanghuis waar ze niet alleen met elkaars rotzooi te maken hebben, maar ook met elkaars trauma. ‘Je mag hem wel meenemen, want ik kan het niet meer aan’, is een voorbeeld van een extreme uitspraak van een vermoeide moeder. Samen met haar kijkt Hannah hoe ze ontlast kan worden door bijvoorbeeld het vinden van kinderopvang en het uitbreiden van een steunend netwerk. Ook met het kind gaat ze aan de slag door spel en creativiteit. Een methodiek die inzicht biedt aan de ouder is ‘De drie huizen methode.’ Het kind tekent een huis van de blije dingen, een huis van de zorgen, en een huis van de dromen. ‘Echt een eye-opener voor de ouder(s)’, aldus Hannah.

Preventie

Het thema voor geweld tegen vrouwen is dit jaar ‘preventie’. Sinds vorig jaar werkt Kwintes in Amersfoort met de aanpak Take a break om opvang te voorkomen. Deelnemers en begeleiders met specialisme in huiselijk geweld praten open over de spanningen, zonder op zoek te gaan naar een dader. Deze gesprekken vinden acht weken lang thuis plaats (mits de veiligheid dit toelaat) wat behoorlijk intensief is. Dit is nodig om een grondige analyse te maken van onderliggende thema’s zoals schulden en opvoeding, en een advies voor eventuele vervolghulp. Kwintes werkt hier samen met gemeente en wijkteams.

Heb je zelf vermoedens van huiselijk geweld en/of kindermishandeling en vind je het lastig om het gesprek aan te gaan? Of zit je zelf in deze situatie, maar weet je niet hoe je eruit kan komen? Bel dan 24/7 naar Veilig thuis voor advies. Team opvang en begeleiding bij huiselijk geweld is te bereiken via 033 46 721 54.


Delen:

Lees ook deze verhalen

Leroy: ‘Ik geloof dat alle jongeren een ruwe diamant zijn.’

Zeventig procent van de mensen met een psychische aandoening krijgt te maken met vooroordelen of discriminatie. Dit noemen we stigma...

Chantal: ‘via mijn persoonlijk begeleider terecht gekomen bij trajectbegeleiding.’

Chantal (35 jaar) wordt in Veenendaal ondersteund vanuit trajectbegeleiding naar werk. Op de momenten dat het nodig is kan zij...

Wendy: ‘De aanhouder wint!’

‘Ik had dit nooit durven dromen; na 15 jaar psychiatrie, opnames en separeers woon ik zelfstandig. Het gaat soms met...