Hulpaanbod

We begrijpen dat grip op uw leven krijgen en houden niet altijd eenvoudig is. Zeker wanneer u in het dagelijks leven, bij alles wat u doet, hinder ondervindt van uw psychische of psychosociale problemen.

Wij ondersteunen u

Kwintes biedt ondersteuning op maat. Daarbij kijken we gezamenlijk, op een herstelondersteunende manier, naar uw mogelijkheden. Het hulpaanbod dat wij bieden is doelgericht, duurt zo kort als kan en zo lang als nodig is. De begeleiding vindt plaats in uw eigen woning, in een tijdelijke opvanglocatie of in een woonvorm voor begeleid of beschermd wonen van Kwintes.

Uit tevredenheidsonderzoeken blijkt dat mensen vooral de laagdrempelige toegang, veiligheid en medezeggenschap bij Kwintes het meest waarderen.

Hulpaanbod

Neem contact op

Voor de meeste van onze diensten heeft u een indicatie (wmo / wlz) nodig. Wat Kwintes voor u kan betekenen is afhankelijk van de gemeente waarin u woont (het hulpaanbod verschilt per gemeente). Als u ons belt kunnen we samen bekijken wat we voor u kunnen doen. U kunt direct contact met ons opnemen via ons gratis telefoonnummer 0800 594 68 37. Als we in uw gemeente een inloop- en servicepunt hebben kunt u daar natuurlijk ook gewoon even binnenlopen. We hebben inloop- en servicepunten in de volgende gemeenten: Almere, Noordoostpolder, Dronten, Lelystad, de Bilt, Gouda, Zeist, Doorn, Driebergen, Amersfoort en Veenendaal.

Indien u zich in een crisissituatie bevindt, bel dan direct met het Wmo-loket van uw gemeente.